Vitamin C

Multi-tabs Active: profil doplňku stravy
Vitamin C
Multi-tabs Active: profil doplňku stravy

Složení: ženšenový extrakt 127,1 mg (více než 8,3 mg ginsenosidů), vitamin A 800 míg, vitamin D 5 míg, vitamin E 10 mg, vitamin B1 1,4 mg, vitamin B2 1,6 mg, vitamin B6 2 mg, vitamin B12 1 míg, niacin...

více
Antioxidační ochrana organismu
Vitamin C
Antioxidační ochrana organismu

V průběhu fylogeneze vytvářely biologické systémy ochranné antioxidační mechanismy, které za fyziologických podmínek postačují k inaktivaci volných radikálů. Antioxidační látky mohou zachytit reaktivn...

více
Vitaminy a stopové prvky ve zdraví a v nemoci
Vitamin C
Vitaminy a stopové prvky ve zdraví a v nemoci

Na rozdíl od jednoduchých živých organismů, které mají schopnost samy vytvářet biologické substance z elementárních prvků, došlo u vyšších organismů, zejména savců, v průběhu fylogenetického vývoje k ...

více
Fytochemikálie a jejich léčebné použití
Vitamin C
Fytochemikálie a jejich léčebné použití

Rostliny jsou zdrojem velmi širokého spektra nízko- i vysokomolekulárních sloučenin nazývaných fytochemikálie. Patří mezi ně mnoho chemicky velmi rozličných skupin, např. alkaloidy, fenolické kyseliny...

více
Vitaminy a mikroelementy v denní praxi
Vitamin C
Vitaminy a mikroelementy v denní praxi

Vitaminy a mikroelementy jsou látky, které jsou v minimálních množstvích nezbytné pro vývoj a činnost celého lidského organismu, případně některého z jeho orgánů. Složením jsou rozdílné, společné jim ...

více
Calibrum: profil doplňku stravy
Vitamin C
Calibrum: profil doplňku stravy

Vitaminy a minerální látky se podílejí na celé řadě biochemických reakcí v organismu, a jsou tak nezbytné nejen pro metabolismus, ale i pro udržení tělesných funkcí a výstavbu nových tkání. Nedostatek...

více
Mléčná výživa - možnosti v prevenci a terapii
Vitamin C
Mléčná výživa - možnosti v prevenci a terapii

Výživa patří mezi klíčové faktory, kterými je možno ovlivnit naše zdraví - správnou výživou lze jak předcházet některým zdravotním komplikacím a onemocněním, tak v jejich počátcích přispět k jejich ko...

více
Mléko a mléčné výrobky
Vitamin C
Mléko a mléčné výrobky

Diskuse na téma spotřeba mléka a mléčných výrobků patří mezi mediální evergreeny. Spektrum názorů je široké, od zatvrzelých odpůrců až po nadšené milovníky. Je však prokázáno, že mléko a mléčné výrobk...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.