Psychiatrie / neurologie

Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie

Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie

Narkolepsie a idiopatická hypersomnie jsou nemoci charakterizované nadměrnou spavostí, která je nezávislá na kvalitě a kvantitě nočního spánku. V dubnovém čísle Farmakoterpeutických informací (vyd. Státní ústav pro kontrolu léčiv) byl publikován článek, shrnující aktuální možnosti terapie těchto onemocnění. více

Chronický stres a střevní zánět: nově odhalené mechanismy
Psychiatrie / neurologie
Chronický stres a střevní zánět: nově odhalené mechanismy

Je známo, že chronický stres zhoršuje zánět střev, doprovázející některá střevní onemocnění. Nový výzkum, jehož výsledky byly publikovány v časopise Cell, ukázal možné mechanismy tohoto procesu. Tato ...

více
Spinální svalová atrofie: nové možnosti léčby
Psychiatrie / neurologie
Spinální svalová atrofie: nové možnosti léčby

Spinální svalová atrofie (SMA) představuje závažné, geneticky podmíněné neuromuskulární onemocnění. Po Duchennově svalové dystrofii je druhým nejčastějším vrozeným nervosvalovým onemocněním a po cysti...

více
Vliv citikolinu na funkce paměti
Psychiatrie / neurologie
Vliv citikolinu na funkce paměti

Dosud nejsou dostupné uspokojivé farmakoterapeutické metody pro léčbu kognitivního poklesu souvisejícího s věkem, proto má značný význam prevence. Existují důkazy o tom, že některé bioaktivní látky mo...

více
Migréna - akutní a profylaktická léčba
Psychiatrie / neurologie
Migréna - akutní a profylaktická léčba

Migréna je velmi časté neurologické onemocnění, které zásadně ovlivňuje kvalitu života nemocných. Patří mezi nejznámější primární bolest hlavy, pro kterou jsou charakteristické opakující se epizody bo...

více
Onemocnění a stárnutí mozku: role deficitu glutathionu
Psychiatrie / neurologie
Onemocnění a stárnutí mozku: role deficitu glutathionu

Glutathion (GSH) je tripeptid, který je distribuován v každé buňce lidského organismu. Slouží jako endogenní antioxidant, který ovlivňuje mnoho buněčných funkcí. Společně s dalšími enzymy vytváří glut...

více
Parkinsonova nemoc a suplementace glutathionu: metaanalýza klinických studií
Psychiatrie / neurologie
Parkinsonova nemoc a suplementace glutathionu: metaanalýza klinických studií

V etiologii Parkinsonovy nemoci hraje roli oxidativní stres a s ním související deficit intracelulárního antioxidantu glutathionu. Proto by teoreticky mohla suplementace glutathionu představovat poten...

více
Citikolin v léčbě neurologických onemocnění: systematický přehled
Psychiatrie / neurologie
Citikolin v léčbě neurologických onemocnění: systematický přehled

Citikolin je tělu vlastní látka s protizánětlivým účinkem a neuroprotektivními vlastnostmi. V časopise Nutrients byl publikován článek, který shrnuje data o prospěšnosti citikolinu v regeneraci neuron...

více
Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci
Psychiatrie / neurologie
Novinky v léčbě Alzheimerovy nemoci

Nejčastěji se vyskytující formou demence je Alzheimerova nemoc. Jedná se o závažné neurodegenerativní onemocnění s prevalencí 1 % populace. Léčbu Alzheimerovy nemoci lze rozdělit na nefamakologickou a...

více
Chronický únavový syndrom a infekce nervus vagus: psychoneuroimunologická hypotéza
Psychiatrie / neurologie
Chronický únavový syndrom a infekce nervus vagus: psychoneuroimunologická hypotéza

Chronický únavový syndrom (chronic fatigue syndrome, CFS) je stav dlouhodobého intenzivního vyčerpání, který není možno zmírnit odpočinkem nebo spánkem. Tato diagnóza se stanoví per exclusionem při ab...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.