Urologie / andrologie

Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce

Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce

Přítomnost erektilní dysfunkce (ED) představuje významný rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních příhod v budoucnosti a je třeba na ni pohlížet ne pouze jako na symptom, ale jako na časný marker subklinických cévních onemocnění. Proto je včasná léčba ED důležitá. Současnými možnostmi terapie ED se zabývá článek, publikovaný v časopise Farmakoterapeutické informace, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. více

Terapie symptomů dolních močových cest
Urologie / andrologie
Terapie symptomů dolních močových cest

Symptomy dolních cest močových (lower urinary tract symptoms, LUTS) představují souhrnný název pro obtíže spojené s plněním a vyprazdňováním močového měchýře. LUTS jsou velmi časté a jejich výskyt nar...

více
Farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty
Urologie / andrologie
Farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty

Aktuální koncepce farmakoterapie benigní hyperplázie prostaty je tématem článku, publikovaného na pokračování ve dvou číslech časopisu Farmakoterapeutické informace, vydávaného Státním ústavem pro kon...

více
Terapie močové inkontinence - téma FI 1/2016
Urologie / andrologie
Terapie močové inkontinence - téma FI 1/2016

Léčba močové inkontinence u žen a regulační aspekty léčby kmenovými buňkami - to jsou témata aktuálního čísla časopisu Farmakoterapeutické informace, vydávaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (FI ...

více
Novinky ve farmakoterapii erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace: avanafil a dapoxetin
Urologie / andrologie
Novinky ve farmakoterapii erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace: avanafil a dapoxetin

Erektilní dysfunkce a předčasná ejakulace patří k nejčastějším sexuálním dysfunkcím v mužské populaci. Obě poruchy představují složitý terapeutický problém, proto jsou hledány možnosti účinné farmakot...

více
Silodosin schválen v Evropě pro léčbu benigní hyperplazie prostaty
Urologie / andrologie
Silodosin schválen v Evropě pro léčbu benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperlázie prostaty (BHP) snižuje výrazně kvalitu života pacientů. V léčbě mají významné místo blokátory alfa-receptorů sympatiku. Na základě výsledků klinických studií byla v únoru 2010 Evr...

více
Protizánětlivý účinek chondroitinsulfátu u pacientů s osteoartrozou: nová studie
Urologie / andrologie
Protizánětlivý účinek chondroitinsulfátu u pacientů s osteoartrozou: nová studie

Osteoartroza (OA) je bolestivé kloubní onemocnění omezující pohyblivost postižených kloubů; významně snižuje kvalitu života. Do doporučení pro léčbu OA se v posledních letech dostaly i látky ze skupi...

více
Totální kloubní náhrady u gonartrózy po terapii glukosamin sulfátem: výsledky osmiletého sledování pacientů ze dvou tříletých randomizovaných, placebem kontrolovaných studií
Urologie / andrologie
Totální kloubní náhrady u gonartrózy po terapii glukosamin sulfátem: výsledky osmiletého sledování pacientů ze dvou tříletých randomizovaných, placebem kontrolovaných studií

Strategie léčby osteoartrózy je tématem v posledních letech hojně diskutovaným odbornými společnostmi na mezinárodní úrovni. Novým terapeutickým cílem u tohoto onemocnění je zastavení nebo alespoň zpo...

více
Inkontinence – nemoc, která se dá léčit
Urologie / andrologie
Inkontinence – nemoc, která se dá léčit

Pod pojmem inkontinence (z lat. „in“ – zápor; „contineo“ – držet pohromadě) si pravděpodobně většina z nás představí samovolný únik moči. Statistiky uvádějí, že s poruchami kontinence má vlastní zkuše...

více
Bisfosfonáty v prevenci fraktur u postmenopauzálních žen: ibandronat vs. alendronat/risedronat
Urologie / andrologie
Bisfosfonáty v prevenci fraktur u postmenopauzálních žen: ibandronat vs. alendronat/risedronat

Osteoporóza u žen po menopauze významně zvyšuje výskyt fraktur s často fatálními následky. Bisfosfonáty jsou důležitými léčivy, které mohou riziko těchto zlomenin snížit. Nová studie VIBE porovnávala...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.