Vialong: profil doplňku stravy

Vialong: profil doplňku stravy Pocit únavy je přirozenou výzvou organismu k odpočinku a regeneraci. Nesprávná životospráva, každodenní stres, život ve spěchu, nevhodná dieta se s přibývajícím věkem začíná výrazně podepisovat na zdraví, a může vést k dlouhodobé únavě, vyčerpání, poruchám soustředění či rychlejším projevům stárnutí. Ve vyšším věku se může vyskytovat častěji, a to ne vždy jako důsledek fyzické a psychické aktivity. Zpočátku jsou příčiny časté únavy skryté, ale později, ve vyšším věku, může pocit vyčepání doprovázet rozvoj různých onemocnění, např. diabetes mellitus, aterosklerózy, ischemické choroby srdeční, demence, poruchy paměti, myšlení a koncentrace.


Nástup těchto projevů stárnutí spojených s úbytkem duševních a fyzických sil je možné do jisté míry oddálit, či zpomalit jejich rozvoj. Potvrdilo se, že tím nejpřirozenějším doplňkovým řešením k udržení vysoké úrovně vitality až do stáří je užívání vybraných přírodních látek.
V této souvislosti řada výrobců doplňků stravy usiluje o to, vybrat a určit vhodné přírodní látky a zformulovat konečné složení a podobu účinného dietetika. Příkladem může být společnost Walmark se svým produktem (doplňkem stravy) Vialong, obsahujícím následující přírodní látky:

Koenzym Q10 (ubichinon)

Koenzym Q10 je vyroben fermentační, enzymovou syntézou z mikroorganismů. Velikost částic přírodní látky je zmenšena použitím speciální farmaceutické technologie, tzv. suché mikronizace. Takto je dosaženo vyšší biologické dostupnosti koenzymu Q10.

Extrakt z kořene ženšenu pravého (Panax ginseng)
Standardizovaný na 27% až 30% obsah ginsenosidů, zejména skupiny protopanaxatriolu a protopanaxadiolu.

Extrakt z listu jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba)
Standardizovaný na 24% obsah ginkgoflavonoidů a 6% obsah ginkgoterpenů.

Olej ze semen rybízu černého (Ribes nigrum)
Standardizovaný na 75% obsah omega-3 a omega-6 vícenenasycených mastných kyselin. Jako rozpouštědlo koenzymu Q10 dále zvyšuje jeho biologickou dostupnost.

Jak přírodní látky působí

Výběr přírodních látek byl pečlivý. Jedním z rozhodujících parametrů byla dostatečná znalost jejich účinků, které byly popsány na základě řady provedených klinických studií.

Koenzym Q10
Koenzym Q10 je antioxidans, které v nitru buněk zneškodňuje volné radikály. Je nutný pro buněčnou energetiku a svalovou činnost. Zvyšuje výkonnost srdce a snižuje tlak krve. Působí supresivně na fosfolipázu A2 a výsledkem je zpomalení procesu odbourávání membránových fosfolipidů, tj. zpomalení nevratného poškození buňky a jejího stárnutí a zániku.

Ginsenosidy
Malé dávky ginsenosidu Rg1 (skupina protopanaxatriolu) vedou ke stimulujícímu účinku na činnost centrální nervové soustavy. Ginsenosidy Rg1 a Re (skupina protopanaxatriolu) vykazují schopnost zvýšit tlak krve. Ginsenosidy Rb2 a Rc (skupina protopanaxadiolu) vykazují velmi slabé vazodilatační účinky.

Ginkgoflavonoidy a ginkgoterpeny
Prokazatelně snižují viskozitu plné krve a plazmy a vazodilatačně působí v oblasti arteriol. Zvyšují toleranci k nedostatečnému zásobení tkáně kyslíkem a pozitivně působí na nitrobuněčný metabolismus nervových buněk mozku. Zlepšují využití kyslíku a glukózy v mozku a ve smyslových orgánech. Pozitivně působí na buňky srdečního svalu a na endotelovou výstelku kapilárního řečiště srdečního svalu.

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny
Stabilizují elektrickou aktivitu svalových buněk srdečního svalu. Významně snižuji tvorbu krevních sraženin v cévním řečišti. Příznivě působí na funkci endotelu a zesilují vazodilatační účinek oxidu dusnatého. Jejich účinek na lipidový metabolismus je převážně antiaterogenní.

Charakteristika

Vialong obsahuje originální kombinaci léčivých rostlin a koenzymu Q10 určenou lidem, kteří chtějí žít plnohodnotný aktivní život bez ohledu na rostoucí věk. Vialong díky jedinečnému složení významně ovlivňuje duševní výkonnost a vitalitu, celkovou tělesnou zdatnost, navíc koenzym Q10 s olejem ze semen černého rybízu podporuje správnou činnost srdečně-cévního systému. Kombinace uvedených přírodních látek v přípravku Vialong umožňuje rychlejší odstranění pocitu únavy, zlepšení paměti, koncentrace, myšlení, a svým chemoprotektivním působením na kardiovaskulární systém splňuje předpoklady pro bezpečné a účinné dietetikum vhodné k dlouhodobému podávání s cílem zvýšit kvalitu života pacientů ve věku 45 let a starších. Jako doplněk sekundární prevence pomůže jeho užívání také překonávat onemocnění pozdního věku (diabetes mellitus, aterosklerózu, ischemicko-reperfuzní poškození tkání a demenci).

Obsah účinných složek v jedné tobolce:

Extrakt z kořene ženšenu pravého (Panax ginseng) 40 mg
Extrakt z listu jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) 20 mg
Olej ze semen rybízu černého (Ribes nigrum) 30 mg
Ubichinon (koenzym Q10) 30 mg

Použití

Přípravek zlepšuje prokrvení mozku, je vhodný při poruchách a problémech s koncentrací, poklesu intelektuální kapacity a reflexu, úzkostných stavech, depresích a demencích, posiluje paměť, schopnost učení a soustředění, zlepšuje adaptaci na změněné životní podmínky a zmírňuje únavu v důsledku stresu a vyčerpání, proto je velmi vhodný pro studenty, manažery a všechny duševně pracující osoby, díky podpoře srdečně-cévního systému zlepšuje celkový zdravotní stav a oddaluje nepříjemné projevy stárnutí

Kontraindikace , nežádoucí účinky, interakce

Kontraindikací podání je přecitlivělost na některou ze složek přípravku. Nežádoucí účinky nejsou známy. Konkrétní případy interakcí dosud nebyly popsány.

Balení

30 tablet, 90 tablet.

Dávkování a způsob podání

1 tableta denně, nejlépe po jídle, ráno nebo v poledne, zapít tekutinou. Doporučuje se 1-2 měsíční kůra, kterou je možno po 1-2 týdenní přestávce opakovat.


Poznámka:
Statut přípravku: doplněk stravy schválený hl. hyg. MZ ČR.
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen.
Profil přípravku zpracován kolektivem autorů vedeným MUDr. Pavlem Kostiukem, s využitím odborné literatury
.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.