O společnosti Edukafarm

Základní koncepcí společnosti Edukafarm je vzdělávání odborníků z oblasti medicíny a farmacie v rámci jejich celoživotní edukace. Edukafarm vznikl v roce 1999 a od počátku se vyznačuje přehledným a dlouhodobým vzdělávacím projektem, založeným na spojení klinické praxe a farmakologie. Edukační programy na takto vysoké úrovni nemohou samozřejmě vznikat bez spoluúčasti špičkových odborníků, lékařských a farmaceutických fakult, doškolovacích institutů a profesních komor, které za kontinuální vzdělávání ze zákona zodpovídají a s nimiž jsou vzdělávací záměry konzultovány.

Naše edukační aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání v oblasti farmakoterapie. Edukafarm přinesl do oblasti edukace řadu inovativních prvků, Příkladem může být forma seminářů Edukafarmu, organicky propojujících praktické lékaře (jako poskytovatele primární péče) a farmaceuty. Jiným příkladem jsou také profily přípravků, které mají neinzertní, objektivní formu. Za zmínku stojí také spolupráce se špičkovými odborníky z významných univerzit  včetně zahraničních. Seznam univerzit spolupracujících na projektech Edukafarmu uvádíme níže.

Edukafarm k šíření odborných informací využívá několika způsobů. Semináře, pořádané po celé republice, jsou zaměřené na konkrétní klinické problémy a s nimi související oblasti používání preskripčních a volně prodejných léčiv, zdravotnických prostředků a doplňků stravy. Lékařům je určen odborný časopis Biotherapeutics, který informuje o inovativních trendech ve farmakoterapii. Dále vydává Edukafarm časopis Edukafarm FarmiNews, který je určen farmaceutům a informuje o současném stavu farmakoterapie v různých oborech medicíny.  Edukační koncepce Edukafarmu také zahrnuje možnost různými formami srozumitelně o farmakoterapeutické problematice širokou veřejnost.

K těmto informačním médiím Edukafarmu patří i odborný server Edukafarm.cz (www.edukafarm.cz), zaměřený na rychlou publikaci aktuálních odborných informacíZa jeho vznikem stojí lidé, kteří mají s publikováním v medicínských elektronických médiích dlouholeté zkušenosti, poradní sbor tvoří renomovaní odborníci z řad lékařů i farmaceutů (jejich seznam uvádíme v rubrice O nás/Organizační struktura). Základní koncepcí serveru Edukafarm.cz je kvalifikovaný výběr informací z oblasti farmakoterapie, akcent je přitom položen na ověřenosti, klinické významnosti a aktuálnosti. Dále je na serveru k dispozici plán seminářů Edukafarmu (s elektronickou přihláškou) a volně přístupný obsah časopisů Biotherapeutics a Edukafarm FarmiNews. Edukafarm.cz umožňuje lékařům a lékárníkům být v oboru farmakoterapie up-to-date, aniž by byli zahlcováni čímkoli nepodstatným.

Téměř všechny aktivity Edukafarmu, realizované v České republice, probíhají samostatně také na Slovensku, kde má Edukafarm svoje zastoupení. Více informací o aktivitách společnosti Edukafarm na Slovensku naleznete na webových stránkách www.edukafarm.sk.

Univerzity spolupracující na projektech Edukafarmu:

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.