Diabetologie / obezitologie

Glifloziny - praktické aspekty použití

Glifloziny - praktické aspekty použití

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2, označované též jako glifloziny, se používají již delší dobu pro léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých standardní léčba není spojena s dostatečnou kompenzací (obvykle hodnocenou pomocí hodnot glykovaného hemoglobinu). Studie bezpečnosti gliflozinů prokázaly superioritu v prevenci fatálních kardiovaskulárních příhod u těchto nemocných. Praktickým aspektům použití gliflozinů je věnován článek v periodiku Farmakoterapeutické informace, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. více

Inzulinoterapie a inzulinové přípravky
Diabetologie / obezitologie
Inzulinoterapie a inzulinové přípravky

Diabetes mellitus vzniká v důsledku absolutního nedostatku inzulinu na základě zničení B buněk autoimunitním procesem (diabetes mellitus 1. typu, DM 1) nebo relativního nedostatku inzulinu v důsledku ...

více
Chronický stres a endokrinní onemocnění
Diabetologie / obezitologie
Chronický stres a endokrinní onemocnění

V reakci všech systémů organismu na stres hraje zásadní roli endokrinní systém. U akutního stresu vede endokrinní regulace zprostředkovaná především osou hypothalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) k adapt...

více
Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů
Diabetologie / obezitologie
Farmakoterapeutické informace: léčba pruritu, perorální antidiabetika, přehodnocení chinolonů/fluorochinolonů

V několika letošních číslech časopisu Farmakoterapeutické informace, který vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv, byly v publikovány články na důležitá témata: současné možnosti léčby pruritu, přehle...

více
Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu
Diabetologie / obezitologie
Včasná diagnostika prediabetu: téma Světového dne monitoringu diabetu

V České republice aktuálně žije již téměř 900 tisíc diabetiků a každý rok tuto diagnózu vyslechne dalších minimálně 20 tisíc Čechů. Mnoho z nich však zbytečně. Pokud by totiž bývali onemocnění zachyti...

více
Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny
Diabetologie / obezitologie
Glifloziny: nelze vyloučit zvýšené riziko u celé lékové skupiny

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dokončil přehodnocení zvýšeného rizika amputací při podávání gliflozinů (jedné ze sk...

více
Nová interaktivní platforma pro diabetiky
Diabetologie / obezitologie
Nová interaktivní platforma pro diabetiky

Diabetes mellitus patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby, v České republice postihuje téměř desetinu populace a nemocných přibývá. Pro úspěšnost terapie je důležitá dobrá informovanost pacient...

více
FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity
Diabetologie / obezitologie
FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity

Americká léková agentura FDA povolila používání liraglutidu (dosud registrovaného pouze jako perorální antidiabetikum) k léčbě nadváhy a obezity (název nového přípravku: Saxenda). Liraglutid v nižší d...

více
Fixní kombinace linagliptin/metformin byla schválena v EU pro léčbu diabetu 2. typu
Diabetologie / obezitologie
Fixní kombinace linagliptin/metformin byla schválena v EU pro léčbu diabetu 2. typu

K léčbě pacientů s diabetem 2.typu často nestačí jediné antidiabetikum a proto se užívají jejich kombinace. Na základě schválení Evropské komise registrován v EU kombinovaný přípravek Jentadueto (fixn...

více
FDA schválila nové antiobezitikum - lorcaserin
Diabetologie / obezitologie
FDA schválila nové antiobezitikum - lorcaserin

V květnu 2012 bylo poradním sborem americké lékové agentury FDA na základě klinických studií schváleno nové antiobezitikum – lorcaserin, látka ze skupiny agonistů serotoninových receptorů. Jde o první...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.