Vitamin C

Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Spondylodiscitida je infekční onemocnění páteře – zánět meziobratlového disku a sousedních obratlů. Nejčastěji je zánět lokalizován v bederní páteři. Diagnostika je často komplikovaná a zpožděná z důvodu častého výskytu chronických bolestí zad v běžné populaci. Na etiologii tohoto onemocnění se podílí nedostatečná funkce protiinfekční imunity.  více

Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur
Vitamin C
Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur

Vitamin C hraje velmi důležitou roli při opravě pojivové tkáně, zejména u sportů, jejichž trénink tuto tkáň nejvíce poškozuje. Nejhojnější formou strukturálního proteinu v těle je kolagen, a proto se ...

více
Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza
Vitamin C
Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Klinické studie ukázaly, že vysoké dávky vitaminu C mohou zlepšovat stav pacientů se zánětlivými poruchami, včetně ARDS a sepse. Existují studie, které prokázaly určitou účinnost vysokých dávek vitami...

více
Epidurální krvácení jako projev skorbutu
Vitamin C
Epidurální krvácení jako projev skorbutu

Deficit vitaminu C není v současnosti nijak vzácným jevem. Ukazuje se, že ani u dětí není výjimkou výskyt hlubokého deficitu s projevy skorbutu. V časopise Clinical Pediatrics byla publikována kazuist...

více
Kukuřičný škrob v antirefluxních kojeneckých formulích ve světle současných klinických studií
Vitamin C
Kukuřičný škrob v antirefluxních kojeneckých formulích ve světle současných klinických studií

Frekvence regurgitací je největší ve třetím měsíci života a většinou tyto problémy odezní mezi 6. a 12. měsícem života dítěte. Celosvětově asi 20 % rodičů vyhledá odbornou pomoc lékaře. Dětské regurgi...

více
Novalac AR - profil potraviny pro zvláštní účely
Vitamin C
Novalac AR - profil potraviny pro zvláštní účely

Nevyzrálý antirefluxní mechanismus je v prvním roce života kojence přirozeným jevem, který není důvodem k přerušení kojení. Vzhledem k nedostatečné činnosti svěrače žaludku se mateřské mléko nebo jiná...

více
Vialong: profil doplňku stravy
Vitamin C
Vialong: profil doplňku stravy

Pocit únavy je přirozenou výzvou organismu k odpočinku a regeneraci. Nesprávná životospráva, každodenní stres, život ve spěchu, nevhodná dieta se s přibývajícím věkem začíná výrazně podepisovat na z...

více
Imunonutrice a některé další aspekty výživy (nejen) ve stáří
Vitamin C
Imunonutrice a některé další aspekty výživy (nejen) ve stáří

Výživa - dietetika (z řeckého diaita) - patřila již u nejstarších kultur spolu s chirurgickými výkony a podáváním medikamentů k léčbě prováděné vzdělanými lékaři. Součástí této léčby byl zároveň zdrav...

více
Výživa a imunita
Vitamin C
Výživa a imunita

Imunitní systém, podobně jako další orgánové systémy, trvale obnovuje své specifické buňky, obnovuje strukturní proteiny a produkuje složité organické látky důležité pro imunitní funkce. Z tohoto hled...

více
Vitaminy jako součást života
Vitamin C
Vitaminy jako součást života

Vitaminy vnímáme jako samozřejmou součást naší výživy. Obvykle nás ani nenapadne uvažovat, zda naše populace přijímá vitaminů dostatek, či zda hrozí některým populačním skupinám jejich deficit. Podle ...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.