Gynekologie

Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy

Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy

Karcinom dělohy je nejčastějším maligním gynekologickým onemocněním a jeho incidence stoupá. Serózní karcinom dělohy je jeho vysoce agresivním podtypem. Jedním z užívaných léčiv tohoto onemocnění je karboplatina. Vzhledem k vysoké míře recidiv jsou ke zlepšení výsledků léčby potřebné inovativní strategie. Jak ukázala nově publikovaná laboratorní studie, vitamin C zvyšuje účinnost působení karboplatiny na některé buněčné linie tohoto tumoru.  více

Metronidazol a periferní neuropatie
Gynekologie
Metronidazol a periferní neuropatie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává farmakovigilační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv. V posledním čísle tohoto periodika (1/2024) je upozornění na výskyt nežádoucího účinku metronidazolu - perifer...

více
EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby
Gynekologie
EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uzavřela přehodnocení léčby akné přípravky obsahujícími kombinaci dienogest /ethinylestradiol (2 mg/0,03 mg). Podle EMA lze v terapii středně závažného akn...

více
Flibanserin (Addyi) schválen FDA
Gynekologie
Flibanserin (Addyi) schválen FDA

Americká léková agentura FDA schválila používání flibanserinu (Addyi) pro léčbu sníženého libida (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u premenopauzálních žen. FDA přitom v minulých letech odmítla...

více
Medikamentózní ukončení gravidity - abortiva registrovaná v ČR
Gynekologie
Medikamentózní ukončení gravidity - abortiva registrovaná v ČR

V roce 2013 byla v ČR udělena registrace přípravkům umožňujícím tzv. nechirurgické (medikamentózní) ukončení gravidity: Mifegyne (mifepriston), Mispregnol (misoprostol) a Medabon (kombinace mifesprist...

více
Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy
Gynekologie
Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy

Riziko vzniku trombózy v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je známo mnoho let. Toto riziko je realativně malé, nicméně nedávné celoevropské přehodnocení na základě nově dostup...

více
Dlouhodobá účinnost vakcíny Gardasil: nové studie prezentované na mezinárodní konferenci o papilomavirových infekcích
Gynekologie
Dlouhodobá účinnost vakcíny Gardasil: nové studie prezentované na mezinárodní konferenci o papilomavirových infekcích

Gardasil je kvadrivalentní vakcina zabraňující infekci lidskými papilomaviry (typy zodpovědnými za nejčastější prekancerózy děložního čípku). V současnosti je sledována otázka trvání účinku tohoto typ...

více
Imunologie HPV očkování
Gynekologie
Imunologie HPV očkování

Vakcinační antigeny HPV vakcíny, tj. VLP L1 proteinové částice, patří mezi velmi silné imunogeny a jsou schopny vyvolávat vysoké hladiny protilátek.

více
Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard
Gynekologie
Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard

Na podzim roku 2006 byla na světový farmaceutický trh uvedena vakcína Silgard, umožňující primární prevenci karcinomu hrdla děložního, ale i dalších nemocí spojených s vakcinovanými typy lidských papi...

více
Menopauza a hormonální substituce
Gynekologie
Menopauza a hormonální substituce

Den 18. říjen je stanoven jako Světový den menopauzy. Poprvé tak byl označen v roce 2000 z iniciativy Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS). V letošním roce uspořádala firma Novo Nordisk s. r. o....

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.