Gynekologie

EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby

EMA: Dienogest/ethinylestradiol – k léčbě akné pouze pokud selhal jiný druh léčby

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uzavřela přehodnocení léčby akné přípravky obsahujícími kombinaci dienogest /ethinylestradiol (2 mg/0,03 mg). Podle EMA lze v terapii středně závažného akné těmito přípravky pokračovat pouze pokud selhal jiný druh léčby (lokálními preparáty či perorálními antibiotiky). Protože jsou přípravky obsahující uvedenou kombinaci schválené také jako hormonální antikoncepce, měly by být užívány pouze ženami, které si současně přejí užívat perorální kontracepci. Přinášíme bližší informace. více

Flibanserin (Addyi) schválen FDA
Gynekologie
Flibanserin (Addyi) schválen FDA

Americká léková agentura FDA schválila používání flibanserinu (Addyi) pro léčbu sníženého libida (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u premenopauzálních žen. FDA přitom v minulých letech odmítla...

více
Medikamentózní ukončení gravidity - abortiva registrovaná v ČR
Gynekologie
Medikamentózní ukončení gravidity - abortiva registrovaná v ČR

V roce 2013 byla v ČR udělena registrace přípravkům umožňujícím tzv. nechirurgické (medikamentózní) ukončení gravidity: Mifegyne (mifepriston), Mispregnol (misoprostol) a Medabon (kombinace mifesprist...

více
Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy
Gynekologie
Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy

Riziko vzniku trombózy v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je známo mnoho let. Toto riziko je realativně malé, nicméně nedávné celoevropské přehodnocení na základě nově dostup...

více
Dlouhodobá účinnost vakcíny Gardasil: nové studie prezentované na mezinárodní konferenci o papilomavirových infekcích
Gynekologie
Dlouhodobá účinnost vakcíny Gardasil: nové studie prezentované na mezinárodní konferenci o papilomavirových infekcích

Gardasil je kvadrivalentní vakcina zabraňující infekci lidskými papilomaviry (typy zodpovědnými za nejčastější prekancerózy děložního čípku). V současnosti je sledována otázka trvání účinku tohoto typ...

více
Imunologie HPV očkování
Gynekologie
Imunologie HPV očkování

Vakcinační antigeny HPV vakcíny, tj. VLP L1 proteinové částice, patří mezi velmi silné imunogeny a jsou schopny vyvolávat vysoké hladiny protilátek.

více
Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard
Gynekologie
Dva roky klinické praxe s kvadrivalentní HPV vakcínou Silgard

Na podzim roku 2006 byla na světový farmaceutický trh uvedena vakcína Silgard, umožňující primární prevenci karcinomu hrdla děložního, ale i dalších nemocí spojených s vakcinovanými typy lidských papi...

více
Menopauza a hormonální substituce
Gynekologie
Menopauza a hormonální substituce

Den 18. říjen je stanoven jako Světový den menopauzy. Poprvé tak byl označen v roce 2000 z iniciativy Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS). V letošním roce uspořádala firma Novo Nordisk s. r. o....

více
Estrogen-progestinová antikoncepce v léčbě akné: nová studie
Gynekologie
Estrogen-progestinová antikoncepce v léčbě akné: nová studie

Akné je problém, který trápí mnoho žen. Na vzniku tohoto onemocnění se podílejí hormonální vlivy, především androgeny. V nově publikované studii autoři zjišťovali, zda může antikoncepční přípravek s o...

více
Perorální hormonální antikoncepce: evoluce revoluce
Gynekologie
Perorální hormonální antikoncepce: evoluce revoluce

Teoretické základy hormonální antikoncepce (HAK) položil v roce 1921 Haberlandt, který pozoroval, že podkožní transplantace ovarií březích samic králíka vedla ke sterilitě samic. Roku 1929 Parker pozo...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.