Kukuřičný škrob v antirefluxních kojeneckých formulích ve světle současných klinických studií

Kukuřičný škrob v antirefluxních kojeneckých formulích ve světle současných klinických studií

Frekvence regurgitací je největší ve třetím měsíci života a většinou tyto problémy odezní mezi 6. a 12. měsícem života dítěte. Celosvětově asi 20 % rodičů vyhledá odbornou pomoc lékaře. Dětské regurgitace se vyskytují v celém světě a vyvolávají úzkost rodičů.

Doporučení pro odstranění regurgitace se skládají z dietních opatření včetně techniky krmení a doporučených objemů stravy. Standardem léčby regurgitace jsou již několik let antirefluxní mléka. Mezi zahušťovací složky těchto mlék paří jak rýžový škrob, který je populární v USA, tak vláknina ze svatojánského chleba (karob), oblíbená v Evropě.

Regurgitace a gastroezofageální reflux (GER) jsou provázeny i klinickými neregurgitačními symptomy, jako jsou podrážděnost dítěte, bolesti při polykání, kašel, noční probouzení.

Objektivním standardem pro kvantifikaci frekvence a trvání refluxu kyselin je jícnová pH-metrie.

Cíl studie:

Zhodnotit účinnost umělé mléčné kojenecké stravy s obsahem kaseinu a zahušťovací složky ve formě modifikovaného kukuřičného škrobu. Dále zhodnotit vliv této stravy na frekvenci a trvání refluxu.

Metoda:

Studie byla multicentrická, probíhala ve čtyřech pediatrických centrech. Bylo do ní zahrnuto 96 uměle živených nekojených dětí s průměrným věkem 93 dnů, trpících regurgitacemi a zvracením častěji než 5krát denně, s abnormálním nálezem jícnové pH-metrie. V rámci pH-metrie byly hodnoceny tyto parametry:

1. refluxní index, tj. podíl sledovaného času, po který pH klesne pod hodnotu 4,0 (v procentech);

2. počet refluxů trvajících déle než 5 minut;

3. délka trvání nejdelší epizody refluxu.

Děti byly rozděleny do dvou skupin: děti krmené základní formulí umělé stravy (n = 45) a děti, jimž byla podávána strava se zahuštěným kukuřičným škrobem s obsahem kaseinu (n = 51) po dobu 28 dnů. Kontrolní měření pH bylo provedeno na konci studie (26 ± 5 dní).

Rodiče současně zaznamenávali následující parametry po dobu jednoho měsíce: hmotnost dítěte, počet regurgitací za den, počet zvracení za den, počet stolic za den.

Výsledky:

Na začátku studie se nelišily parametry jícnové pH-metrie mezi kontrolní a intervenční skupinou. Výsledky měření pH na počátku a konci studie se nelišily mezi kontrolní skupinou a skupinou dětí krmených základní umělou kojeneckou stravou. Ve skupině, v níž byla používána umělá formule zahuštěná kukuřičným škrobem, se pH-metrické parametry významně snížily. Frekvence regurgitace a zvracení zaznamenaná rodiči se na počátku nelišila mezi kontrolní a intervenční skupinou, zůstala nezměněná v kontrolní skupině a významně se snížila v intervenční skupině.

Závěr:

Umělá kojenecká strava zahuštěná modifikovaným kukuřičný škrobem s převažujícím zastoupením kaseinu významně redukuje expozici jícnu žaludeční kyselině (jícnová pH-metrie) a snižuje frekvenci klinických symptomů regurgitace pozorované rodiči.

Literatura

Xinias I, Mouane N, Le Luyer B, et al. Cornstarch thickened formula reduces oesophageal acid exposure time in infants. Dig Liver Dis 2005;37(1):23–27.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.