Inovace ve farmakoterapii dyslipidémií

Inovace ve farmakoterapii dyslipidémií

Kontrola aterogenních lipidů se považuje za nejvýznamnější možnost snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Přehled současných možností farmakoterapie dyslipidémií přináší periodikum Farmakoterapeutické informace, vydávané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. více

Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy
Onkologie
Vitamin C zvyšuje účinnost karboplatiny u buněk karcinomu dělohy

Karcinom dělohy je nejčastějším maligním gynekologickým onemocněním a jeho incidence stoupá. Serózní karcinom dělohy je jeho vysoce agresivním podtypem. Jedním z užívaných léčiv tohoto onemocnění je k...

více
Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci
Gastroenterologie
Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

V časopise Pediatrie pro praxi byl publikován článek, který se zabývá některými možnostmi prevence a léčby dysmikrobie, alergie a dalších zdravotních potíží v dětském věku.

více
Studie ukázala vysoký výskyt nedostatku vitaminu C v populaci
Farmakologie
Studie ukázala vysoký výskyt nedostatku vitaminu C v populaci

Jak ukázal moderní medicínský výzkum, při vzniku mnoha závažných onemocnění hraje důležitou roli chronický zánětlivý proces. K rozvoji dlouhodobého zánětu přispívá oxidační stres, jenž souvisí s nedos...

více
EMA ukončila registraci vakcíny Vaxzevria
Covid-19
EMA ukončila registraci vakcíny Vaxzevria

Evropská léková agentura (EMA) oznámila, že na přání společnosti AstraZeneca odebrala registraci proticovidové vakcíně Vaxzevria. 

více
Metronidazol a periferní neuropatie
Gynekologie
Metronidazol a periferní neuropatie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává farmakovigilační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv. V posledním čísle tohoto periodika (1/2024) je upozornění na výskyt nežádoucího účinku metronidazolu - perifer...

více
Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie
Psychiatrie / neurologie
Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie

Narkolepsie a idiopatická hypersomnie jsou nemoci charakterizované nadměrnou spavostí, která je nezávislá na kvalitě a kvantitě nočního spánku. V dubnovém čísle Farmakoterpeutických informací (vyd. St...

více
Paxlovid - interakce s imunosupresivy
Farmakologie
Paxlovid - interakce s imunosupresivy

Prezident České lékařské komory na žádost ředitelky odboru farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozeslal lékařům dopis společnosti Pfizer o riziku závažných interakcí antivirotika Paxlo...

více
Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře
Vitamin C
Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Spondylodiscitida je infekční onemocnění páteře – zánět meziobratlového disku a sousedních obratlů. Nejčastěji je zánět lokalizován v bederní páteři. Diagnostika je často komplikovaná a zpožděná z dův...

více
Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob
Gastroenterologie
Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob

Již delší dobu je známo, že některé bakteriální infekce, které mohou narušit kožní a slizniční bariéru, mohou spustit autoimunitní choroby, jako je tomu u postinfekčních autoimunitních chorob, včetně ...

více

Důležitá témata

Význam vitaminu C ve zdraví a nemoci Význam vitaminu C ve zdraví a nemoci

Vliv vitaminu C na organismus z pohledu farmakologů a lékařů.

více
Prevence a léčba chřipkovitých chorob Prevence a léčba chřipkovitých chorob

Přípravek PREVAC v terapii a prevenci "influenza-like ilness" (ILI).

více
CHONDROGRID hydrolyzovaný kolagen CHONDROGRID hydrolyzovaný kolagen

Přípravek pro intraartikulární léčbu osteoartrózy velkých kloubů.

více
Terapie onemocnění pohybového aparátu Terapie onemocnění pohybového aparátu

Sborník kazuistik - injekční kolagen v léčbě muskuloskeletálních chorob.

více
BIOTHERAPEUTICS - aktuální vydání BIOTHERAPEUTICS - aktuální vydání

Časopis pro lékaře, kteří se zajímají o nové trendy ve farmakoterapii.

více
Medicína nízkých dávek - přehled studií Medicína nízkých dávek - přehled studií

Studie s nízkodávkovanými cytokiny a anticytokiny (podle oborů).

více
FARMINEWS - časopis pro odborníky lékáren FARMINEWS - časopis pro odborníky lékáren

Články z aktuálního vydání časopisu určeného farmaceutům.

více

AKTUÁLNÍ INFORMACE VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.