Kardiologie

Inovace ve farmakoterapii dyslipidémií

Inovace ve farmakoterapii dyslipidémií

Kontrola aterogenních lipidů se považuje za nejvýznamnější možnost snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění. Přehled současných možností farmakoterapie dyslipidémií přináší periodikum Farmakoterapeutické informace, vydávané Státním ústavem pro kontrolu léčiv. více

Vnitřní lékařství – nová monografie
Kardiologie
Vnitřní lékařství – nová monografie

Učebnice interny patří v každé generaci ke klíčovým publikacím postgraduálního vzdělávání lékařů. Nakladatelství Maxdorf vydává první díl důkladné monografie Vnitřní lékařství, která shrnuje recentní ...

více
Chronický stres a kardiovaskulární onemocnění
Kardiologie
Chronický stres a kardiovaskulární onemocnění

Chronický stres či kumulace opakovaných stresových podnětů, ať už jde o psychosociální nebo environmentální faktory, může, jak bylo nejednou prokázáno, vést ke vzniku různých onemocnění. Tato souvislo...

více
Diagnostika a možnosti terapie synkopy
Kardiologie
Diagnostika a možnosti terapie synkopy

Synkopa označuje jednu z forem přechodných kvantitativních poruch vědomí (Transient Loss of Consciousness, TLOC). Příčinou synkopy je porucha prokrvení mozku (mozková hypoperfuze). DIagnostikou a možn...

více
Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze
Kardiologie
Farmakoterapie plicní arteriální hypertenze

Plicní hypertenze představuje syndrom definovaný zvýšením krevního tlaku v plicnici. Většina případů souvisí s onemocněním levého srdce a plic. Přibližně 1 % plicních hypertenzí představuje plicní art...

více
Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob
Kardiologie
Zvyšují inhibitory ACE a sartany riziko závažného průběhu COVID-19? Studie, zahrnující přes 8 milionů osob

V počátcích koronavirové pandemie byl opakovaně vysloven předpoklad, že pacienti, kteří jsou léčeni pro hypertenzi inhibitory ACE, jsou vystaveni vzvýšenému riziku vzniku onemocnění COVID-19 s nebezpe...

více
Aktuální možnosti hypolipidemické terapie
Kardiologie
Aktuální možnosti hypolipidemické terapie

Hypercholesterolémie je významným faktorem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Proto v prevenci a léčbě těchto onemocnění má zásadní roli hypolipidemická léčba. Aktuálními možnostmi a postupy této tera...

více
Chronický stres a lipidový metabolismus
Kardiologie
Chronický stres a lipidový metabolismus

V současné době je obecně přijímán předpoklad, že chronický stres je rizikovým faktorem vzniku aterosklerózy a kardiovaskulární morbidity. Jedním z faktorů, který hraje v tomto procesu významnou roli,...

více
Studie ESPRIT: kombinace dipyridamol/kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kardiologie
Studie ESPRIT: kombinace dipyridamol/kyselina acetylsalicylová v sekundární prevenci pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě

Sekudární prevence cévních příhod u pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě nebo transitorní ischemické atace je závažným medicínským problémem. Nově publikovaná studie ESPRIT porovnávala účinnos...

více
Současné možnosti farmakoterapie hypertenze
Kardiologie
Současné možnosti farmakoterapie hypertenze

Léčba hypertenze vede k významnému snížení kardiovaskulární morbidity a mortality. Příznivý účinek léčby existuje také ve starších věkových skupinách včetně pacientů s izolovanou systolickou hypertenz...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.