Dermatologie

Monkeypox - opičí nešťovice: výskyt i v ČR

Monkeypox - opičí nešťovice: výskyt i v ČR

Monkeypox (opičí nešťovice) je infekční virové onemocnění, postihující původně zvířata (popsáno poprvé u opic v r.1958), ale přenosné na člověka. Největší výskyt u lidské populace je v Africe (první výskyt 1970), v roce 2003 se objevil v USA. Od 7.5.2022 je hlášen výskyt opičích neštovic v Evropě: např. ve Velké Británii, Portugalsku, Španělsku. K 23.5.2022 byly potvrzeny další případy v Belgii, Německu, Francii, Itálii, Švédsku, Nizozemí, Rakousku a Švýcarsku, celkem k tomuto datu v Evropě bylo konfirmováno 89 případů. 24.5.2022 byl potvrzen výskyt i v České republice. více

Biologická léčiva v dermatologii
Dermatologie
Biologická léčiva v dermatologii

Nástup biologických léčiv zásadním způsobem změnil způsob terapie řady chronických kožních onemocnění, přičemž významně přispěl ke zlepšení prognózy, kontrole symptomů a zlepšení kvality života nemocn...

více
Terapie kožních mykóz
Dermatologie
Terapie kožních mykóz

Současné možnosti farmakoterapie mykotických onemocnění kůže jsou hlavním tématem červnového čísla měsíčníku pro lékaře a farmaceuty Farmakoterapeutické informace (FI 6/2016). Přinášíme plný text. Far...

více
Evropská komise schválila adalimumab k léčbě hidradenitis suppurativa
Dermatologie
Evropská komise schválila adalimumab k léčbě hidradenitis suppurativa

Evropská komise schválila adalimumab (přípravek HUMIRA) k léčbě středně těžkých a těžkých forem hidradenitis suppurativa, chronického zánětlivého kožní onemocnění, které postihuje přibližně 1 % dospěl...

více
Psoriázu WHO zařadila mezi závažná onemocnění
Dermatologie
Psoriázu WHO zařadila mezi závažná onemocnění

Na 67. zasedání Světového zdravotnického shromáždění letos v květnu přijali zástupci členských států usnesení o psoriáze. Byla definována jako chronická, nepřenosná, bolestivá, znetvořující nemoc, kte...

více
Tecasorb - profil prostředku zdravotnické techniky
Dermatologie
Tecasorb - profil prostředku zdravotnické techniky

Hojení ran, ať už chronického, nebo akutního charakteru, zůstává jednou z největších výzev ošetřovatelství. Následná péče představuje významnou součást zdravotnického výkonu a mnohdy je rozhodujícím s...

více
Diklofenak a faktory perkutánní dostupnosti
Dermatologie
Diklofenak a faktory perkutánní dostupnosti

Primárním mechanismem účinku se lokálně aplikovaná NSA neliší od systémových NSA. Použitá aplikační cesta však umožňuje mnohem cílenější podání léčiva a jeho vyšší koncentraci v místě patologického pr...

více
Absorpce obvazových materiálů
Dermatologie
Absorpce obvazových materiálů

Moderní obvazové materiály plní kromě základní úlohy bariéry i mnohé další funkce, často jsou proto nazývány jako „terapeutické“ obvazové materiály. Jejich funkce se specificky uplatňují v různých fáz...

více
Operační krytí v širších souvislostech
Dermatologie
Operační krytí v širších souvislostech

Infekce v místě operační rány představují jednu z nejvýznamnějších komplikací ve všech chirurgických oborech. Jejich výskyt je přirozeně provázen vyšší morbiditou, potřebou delší hospitalizace, a bohu...

více
Nová možnost terapie závažné psoriázy u dětí a dospívajících: etanercept
Dermatologie
Nová možnost terapie závažné psoriázy u dětí a dospívajících: etanercept

Léčba závažných forem psoriázy u dětí a dospívajících je v řadě případů velkým problémem. Chybí možnost celkové biologické léčby, která byla dosud dostupná jen dospělým. Výsledky nové studie účinnosti...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.