Respirační nemoci

Přípravek Prevac v prevenci a léčbě chřipkovitých onemocnění

Přípravek Prevac v prevenci a léčbě chřipkovitých onemocnění

Chřipka je v současnosti řazena do širší skupiny označované jako chřipkovitá onemocnění (influenza-like illness, ILI). Jde o onemocnění, která mají obdobný klinický obraz (tzv. chřipkový syndrom), ale mohou být způsobena různými druhy virů. Na našem trhu je nyní dostupný kombinovaný přípravek Prevac (Guna, Itálie) určený jak k prevenci, tak k léčbě těchto chorob. Publikujeme profil tohoto přípravku a výsledky klinických studií, v kterých je účinnost Prevacu porovnávána s jinými způsoby prevence a terapie ILI. více

Současné možnosti farmakoterapie plicního karcinomu
Respirační nemoci
Současné možnosti farmakoterapie plicního karcinomu

Farmakoterapie plicního karcinomu se v posledních letech významně změnila. Časopis Farmakoterapeutické informace, vydávaný Státním ústavem pro kontrolu léčiv, publikoval na pokračování ve dvou číslech...

více
Nová doporučení pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí
Respirační nemoci
Nová doporučení pro antibiotickou léčbu komunitních infekcí

Rezistence vůči antibiotikům, způsobená řadou faktorů, z nichž dominantním je nadužívání či nesprávné užívání této skupiny léčiv, je stále závažnějším zdravotnickým problémem. V časopise Farmakoterape...

více
Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021
Respirační nemoci
Léčba kašle: Farmakoterapeutické informace 1/2021

Kašel je obranný reflex udržující volné dýchací cesty. Vzniká podrážděním tzv. tussigenní zóny, k níž patří nejen dýchací cesty (oblasti inervované n. vagus), ale i další oblasti jako pleura či jícen....

více
Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí
Respirační nemoci
Přípravky s purifikovaným propolisem v prevenci a terapii respiračních infekcí

Propolis je včelí antimikrobiálně působící produkt, kterým včely chrání své prostředí před infekcí. V tradiční medicíně byl využíván jako antiseptikum a hojivý prostředek. Propolis má pro člověka i da...

více
Ambroxol v léčbě respiračních onemocnění spojených s vlhkým kašlem
Respirační nemoci
Ambroxol v léčbě respiračních onemocnění spojených s vlhkým kašlem

Kašel je běžným příznakem onemocnění dýchací soustavy. Významnou složkou léčby chorob, spojených s vlhkým, produktivním kašlem jsou mukolytika/expektorancia. Ambroxol je často používaným zástupcem tét...

více
Ambrobene (profil řady léčivých přípravků)
Respirační nemoci
Ambrobene (profil řady léčivých přípravků)

Ambrobene 15 mg/5 ml (sirup), Ambrobene 7,5 mg/ml(roztok pro perorální/inhalační podání), Ambrobene 75 mg (tobolky), Ambrobene 30 mg (tablety), Ambrobene (injekční roztok),

více
Propolis v prevenci a terapii respiračních infektů
Respirační nemoci
Propolis v prevenci a terapii respiračních infektů

Na našem trhu se nově objevily kombinované přípravky s obsahem vysoce purifikovaného propolisu, z kterého jsou patentovanou technologií eliminovány alergenní a další nežádoucí složky. Tyto přípravky j...

více
Kodein - omezení používání k léčbě kašle u dětí a kojících matek
Respirační nemoci
Kodein - omezení používání k léčbě kašle u dětí a kojících matek

Jak informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), farmakovigilanční výbor Evropské lékové agentury doporučil omezit používání léčivých přípravků obsahujících kodein pro léčbu kašle a nachlazení u ...

více
Tiotropium - první anticholinergikum pro dlouhodobou léčbu astmatu
Respirační nemoci
Tiotropium - první anticholinergikum pro dlouhodobou léčbu astmatu

Přes pokrok, který znamenalo zavedení inhalačních kortikosteroidů a dalších léků do terapie asthma bronchiale, nedaří se u značné části pacientů docílit dostatečné kontroly tohoto onemocnění. Proto ka...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.