Gastroenterologie

Terapie chronické virové hepatitidy C

Terapie chronické virové hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C (HCV) zůstává stále jednou z vedoucích příčin chronického onemocnění jater v západních zemích. Nejnovější epidemiologická data dokládají 0,7% prevalenci anti- -HCV pozitivity, což odpovídá přibližně 56,8 milionům infikovaných jedinců celosvětově. Současným možnostem terapie tohoto onemocnění se věnuje článek, publikovaný ve Farmakoekonomických informacích, které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Přinášíme fulltext článku. více

Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci
Gastroenterologie
Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

V časopise Pediatrie pro praxi (3/2023) byl publikován článek, který se zabývá některými možnostmi prevence a léčby dvou typů zdravotních problémů, které se často vyskytují v dětském věku. První část ...

více
Protizánětlivé působení kolostra
Gastroenterologie
Protizánětlivé působení kolostra

Akutní pankreatitida je závažné zánětlivé onemocnění, které způsobuje vážné poškození tkáně a poruchu funkce pankreatu. Kolostrum obsahuje řadu složek (například imunoglobulinů, imunitních buněk, cyto...

více
Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika
Gastroenterologie
Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou léčiva, často indikovaná ke snížení žaludeční sekrece u acidopeptických onemocnění; v této indikaci jsou považovány za účinnější než antagonisté H2-receptorů. Něk...

více
Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním
Gastroenterologie
Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Kolostrum je mateřské mléko, které se tvoří u savců v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Složení kolostra se během fylogeneze savců vyvíjelo postupně tak, aby novorozená mláďata...

více
Konference o mikrobiomu a vlivu kolostra na GIT, imunitu a celkový zdravotní stav
Gastroenterologie
Konference o mikrobiomu a vlivu kolostra na GIT, imunitu a celkový zdravotní stav

Celodenní konference s názvem „Rozhodněte se pro zdravé střevo“ se konala 9.listopadu 2019 v pražském hotelu Jalta. Konferenci uvedl svou prezentací o roli střevního mikrobiomu v ovlivnění lidského zd...

více
Pangrol (pancreatinum): profil léčivého přípravku
Gastroenterologie
Pangrol (pancreatinum): profil léčivého přípravku

Chronická pankreatitida je zánětlivý proces s různou etiologií, morfologickým podkladem i klinickým obrazem. Je pravidelně spojena s deficitem exokrinní a někdy také endokrinní funkce pankreatu. Hlavn...

více
Průjem
Gastroenterologie
Průjem

Průjem je časté (více než třikrát denně) vyprazdňování řídké stolice. Jeho klasifikace rozeznává průjem akutní, subakutní a chronický. Akutní průjem trvá obvykle 2 - 3 dny, za horní hranici jsou považ...

více
Imodium (loperamid): profil léčivého přípravku
Gastroenterologie
Imodium (loperamid): profil léčivého přípravku

Průjem se nejčastěji definuje jako časté vyměšování nezvykle řídké stolice. Tato definice není příliš přesná, přesné vymezení termínu však neexistuje. S určitou mírou nepřesnosti můžeme za průjem ozna...

více
Postavení inhibitorů protonové pumpy v terapii refluxní choroby jícnu a gastropatií indukovaných nesteroidními antirevmatiky
Gastroenterologie
Postavení inhibitorů protonové pumpy v terapii refluxní choroby jícnu a gastropatií indukovaných nesteroidními antirevmatiky

Odhaduje se, že téměř polovina populace má nejméně jedenkrát v měsíci refluxní obtíže a 7 - 10 % má obtíže každý den. Lékařskou pomoc a podrobné vyšetření však vyhledá jen zlomek těchto nemocných. One...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.