Gastroenterologie

Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

Střevní dysmikrobie a alergie u dětí: role probiotik a vitaminů v léčbě a prevenci

V časopise Pediatrie pro praxi byl publikován článek, který se zabývá některými možnostmi prevence a léčby dysmikrobie, alergie a dalších zdravotních potíží v dětském věku. více

Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob
Gastroenterologie
Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob

Již delší dobu je známo, že některé bakteriální infekce, které mohou narušit kožní a slizniční bariéru, mohou spustit autoimunitní choroby, jako je tomu u postinfekčních autoimunitních chorob, včetně ...

více
Terapie chronické virové hepatitidy C
Gastroenterologie
Terapie chronické virové hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C (HCV) zůstává stále jednou z vedoucích příčin chronického onemocnění jater v západních zemích. Nejnovější epidemiologická data dokládají 0,7% prevalenci anti- -HCV pozitivit...

více
Protizánětlivé působení kolostra
Gastroenterologie
Protizánětlivé působení kolostra

Akutní pankreatitida je závažné zánětlivé onemocnění, které způsobuje vážné poškození tkáně a poruchu funkce pankreatu. Kolostrum obsahuje řadu složek (například imunoglobulinů, imunitních buněk, cyto...

více
Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika
Gastroenterologie
Inhibitory protonové pumpy: účinky a rizika

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou léčiva, často indikovaná ke snížení žaludeční sekrece u acidopeptických onemocnění; v této indikaci jsou považovány za účinnější než antagonisté H2-receptorů. Něk...

více
Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním
Gastroenterologie
Colenter LD - bovinní kolostrum s lipozomálním vstřebáváním

Kolostrum je mateřské mléko, které se tvoří u savců v poslední třetině těhotenství a v prvních dnech po porodu. Složení kolostra se během fylogeneze savců vyvíjelo postupně tak, aby novorozená mláďata...

více
Konference o mikrobiomu a vlivu kolostra na GIT, imunitu a celkový zdravotní stav
Gastroenterologie
Konference o mikrobiomu a vlivu kolostra na GIT, imunitu a celkový zdravotní stav

Celodenní konference s názvem „Rozhodněte se pro zdravé střevo“ se konala 9.listopadu 2019 v pražském hotelu Jalta. Konferenci uvedl svou prezentací o roli střevního mikrobiomu v ovlivnění lidského zd...

více
Pangrol (pancreatinum): profil léčivého přípravku
Gastroenterologie
Pangrol (pancreatinum): profil léčivého přípravku

Chronická pankreatitida je zánětlivý proces s různou etiologií, morfologickým podkladem i klinickým obrazem. Je pravidelně spojena s deficitem exokrinní a někdy také endokrinní funkce pankreatu. Hlavn...

více
Průjem
Gastroenterologie
Průjem

Průjem je časté (více než třikrát denně) vyprazdňování řídké stolice. Jeho klasifikace rozeznává průjem akutní, subakutní a chronický. Akutní průjem trvá obvykle 2 - 3 dny, za horní hranici jsou považ...

více
Imodium (loperamid): profil léčivého přípravku
Gastroenterologie
Imodium (loperamid): profil léčivého přípravku

Průjem se nejčastěji definuje jako časté vyměšování nezvykle řídké stolice. Tato definice není příliš přesná, přesné vymezení termínu však neexistuje. S určitou mírou nepřesnosti můžeme za průjem ozna...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.