Organizační struktura společnosti Edukafarm

Interní pracovníci:

 • PharmDr. Zdeněk Procházka – ředitel a jednatel společnosti
 • PharmDr. Lucie Kotlářová – zástupkyně ředitele společnosti, Scientific Head

Externí pracovníci:

 • MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. – šéfredaktor serveru Edukafarm.cz, redakce odborných publikací
 • Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha – odborná spolupráce
 • PharmDr. Marek Lapka, Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha – odborná spolupráce

Poradní sbor:

 • PharmDr. Jitka Čupáková
 • MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
 • PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
 • MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
 • PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.
 • PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.
 • Prim. MUDr. Hana Jarošová
 • PharmDr. Květoslava Karásková
 • MUDr. Eva Klimešová
 • MUDr. Jiřina Kosová
 • Prof. MUDr. Miroslav Kršiak, DrSc., FCMA
 • Prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
 • PharmDr. Bc. Ivana Minarčíková, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 • RNDr. Marek Petráš
 • Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
 • Prim. MUDr. Petr Pícha
 • Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C.
 • MUDr. Bohumil Skála, Ph.D
 • PharmDr. Josef Suchopár
 • Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
 • PharmDr. Martin Šíma
 • Mgr. Karel Šlégr
 • PharmDr. Jana Švejdová
 • Mgr.Drahomíra Tlučhořová
 • Eva Turjaková
 • MUDr. Dana Vondráčková
 • PharmDr. Pavlína Zálešáková    

Univerzity spolupracující na projektech Edukafarmu:

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.