Recenze odborných publikací

Vnitřní lékařství – nová monografie

Vnitřní lékařství – nová monografie

Učebnice interny patří v každé generaci ke klíčovým publikacím postgraduálního vzdělávání lékařů. Nakladatelství Maxdorf vydává první díl důkladné monografie Vnitřní lékařství, která shrnuje recentní znalosti z kardiologie, pneumologie a dalších oborů. Autorský kolektiv vedli uznávaní odborníci prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. a prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. více

Moderní farmakoterapie v dermatologii - nové vydání
Recenze odborných publikací
Moderní farmakoterapie v dermatologii - nové vydání

V respektované edici Moderní farmakoterapie, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi, vydává nakladatelství Maxdorf v druhém, doplněném...

více
Migréna - moderní diagnostika a léčba
Recenze odborných publikací
Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, kt...

více
Nová kniha o klinické onkologii
Recenze odborných publikací
Nová kniha o klinické onkologii

Onkologie je jedním z nejdynamičtějších oborů současné medicíny. Spolu s rychlým pokrokem poznání na molekulární a buněčné úrovni se průběžně vyvíjí klasifikace řady malignit a léčebné možnosti se výr...

více
Klinická kardiologie: páté, aktualizované vydání
Recenze odborných publikací
Klinická kardiologie: páté, aktualizované vydání

Současnou kardiologii charakterizuje obrovský objem faktů, podstatných pro každodenní lékařskou praxi. Kardiologie je však současně také jedním z nejrychleji se vyvíjejících oborů moderní medicíny. Te...

více
Nová monografie o revmatoidní artritidě
Recenze odborných publikací
Nová monografie o revmatoidní artritidě

Revmatoidní artritida je nejčastější chronické zánětlivé onemocnění kloubů autoimunitního původu. Výzkum významně posunul pochopení podstaty této nemoci a odhalil imunologické změny, k nimž dochází př...

více
Akutní stavy ve vnitřním lékařství
Recenze odborných publikací
Akutní stavy ve vnitřním lékařství

Řešení akutních stavů v medicíně je velmi důležitá oblast, při které je často možno zabránit vzniku dlouhodobých zdravotních obtíží nebo i zachránit lidský život. Proto je třeba, aby lékaři měli k dsi...

více
Nová monografie o covidu-19
Recenze odborných publikací
Nová monografie o covidu-19

Problematika koronavirové pandemie, resp. onemocnění covid-19, vyvolaného virem SARS-CoV-2, je stále aktuální. K dispozici je narůstající množství odborných poznatků, proto jsou důležité odborné přehl...

více
Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů
Recenze odborných publikací
Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů

Biologická léčiva mají vedle imunosupresiv již řadu své místo v léčbě idiopatických střevních zánětů (Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy). V oblasti biologik probíhá bouřlivý vývoj. Přehled současn...

více
Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech
Recenze odborných publikací
Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie představují v rámci současné medicíny velmi důležité a komplikované obory jak po stránce diagnostiky, tak terapie. Autorský kolektiv vedený předními českými experty pro...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.