Publikace

Vaskulární medicína: nová publikace
Recenze odborných publikací
Vaskulární medicína: nová publikace

Vaskulární medicína je jednou z nejprogresivnějších oblastí současného vnitřního lékařství. Vyíjejí se jak invazivní metody užívané v angiologii, tak farmakoterapie cévních chorob. Obsáhlé kompendium ...

více
Klinická psychofarmakologie
Recenze odborných publikací
Klinická psychofarmakologie

Farmakoterapie v oblasti psychiatrie se stále vyvíjí, objevují se nová léčiva. Na našem trhu již řadu let chybí publikace mapující současný stav v oblasti psychofarmakologie. Se systematicky zpracovan...

více
Nová kontraindikace u injekčních kortikosteroidů
Recenze odborných publikací
Nová kontraindikace u injekčních kortikosteroidů

Jak informoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, injekční přípravky s methylprednisolonem, obsahující laktózu, nesmějí být používány u pacientů s alergií na bílkoviny kravského mléka. Přinášíme podrobn...

více
Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví
Recenze odborných publikací
Nové publikace z oboru gynekologie a porodnictví

Knihu Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví autorského kolektivu vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., vydává nakladatelství Maxdorf již v druhém, rozšířeném a aktualizovaném vydání....

více
Nové publikace o terapii plicních chorob
Recenze odborných publikací
Nové publikace o terapii plicních chorob

Onemocnění dýchacího systému patří k nejčastěji se vyskytujícím chorobám. Patří mezi ně patologické stavy nejrůznější etiologie, od alergií, přes infekční choroby až po autoimunitní a onkologická onem...

více
To nejlepší ze současné české medicíny
Recenze odborných publikací
To nejlepší ze současné české medicíny

Vzhledem k velikému množství novinek, které se objevují ve všech lékařských oborech, je pro lékaře nemožné udržet si přehled v celé medicíně. Proto mají význam publikace, které přehledně shrnují nejvý...

více
Nová monografie o farmakoterapii diabetu
Recenze odborných publikací
Nová monografie o farmakoterapii diabetu

Diabetologie je obor s dlouhou historií farmakoterapie. Cílem léčby není jen korigovat glykemii, ale především komplexně ovlivnit kvalitu života a snížit rizika rozvoje diabetický komplikací, které ...

více
Monografie o náhradě kolenního kloubu
Recenze odborných publikací
Monografie o náhradě kolenního kloubu

Pražské nakladatelství Axonite, specializované na zdravotnickou literaturu, vydalo v září 2016 unikátní publikaci Karla Koudely jr., Karla Koudely sr., Jany Koudelové a kol. Primoimplantace totální ná...

více
Respirační infekce a jejich léčba
Recenze odborných publikací
Respirační infekce a jejich léčba

Infekce dýchacích cest patří mezi nejčastější infekční zánětlivá onemocnění. Přes velkou nabídku antibiotik a chemoterapeutik morbidita i mortalita na bakteriální respirační onemocnění narůstá. Příčin...

více
Praktický slovník medicíny - 11.vydání
Recenze odborných publikací
Praktický slovník medicíny - 11.vydání

Odborná lékařská terminologie je obvykle pro laiky nesrozumitelná. Proto vzniká mezi lékařem a pacientem často "informační šum", který vede k nedorozuměním ve vnímání vlastního zdravotního stavu pacie...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.