Farmakoterapie v těhotenství a laktaci

Farmakoterapie v těhotenství a laktaci

Podávání léků těhotným a kojícím ženám představuje závažné téma soudobé medicíny. Přínosem k řešení těchto problémů je nová publikace Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení.
Autorkou této příručky, vydané nakladatelstvím Maxdorf, je PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. 

Doporučení minimalizovat farmakoterapii je v praxi těžko splnitelné, i těhotné ženy mohou onemocnět a navíc léčbu chronických nemocí obvykle nelze v těhotenství přerušit. Hledání rovnováhy mezi pozitivním působením léku a jeho potenciálními riziky je dosti obtížné a většina lékařů v praxi nemá čas se tímto tématem podrobněji zabývat. Údaje týkající se těhotenství a kojení jsou v oficiálních materiálech výrobců nastaveny tak, aby minimalizovaly rizika ze strany regulačních orgánů. Lékař v praxi však potřebuje radu „tady a teď“.

Tyto situace pomáhá řešit uvedená publikace. V knize jsou obsaženy kapitoly týkající se těchto lékových skupin: Antibiotika/antiinfektiva, antiparazitika, analgetika, myorelaxancia, antidepresiva, anxiolytika, hypnotika, antiepileptika, antikoagulancia/antiagregancia, antihypertenziva, antidiabetika, expektorancia/antitusika, antihistaminika, léčiva gastrointestinálního traktu. Cílem autorky bylo vytvořit příručku, která dává odpověď na téma těhotenství a kojení s důrazem na prakticky nejdůležitější lékové skupiny. Tabulková forma knihy umožňuje velmi rychlou orientaci.
---
PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D. Tabulky léčiv v těhotenství a při kojení. Maxdorf, 2023. 264 stran. Formát 154x230 mm. Cena v e-shopu Maxdorf: 521 Kč (dop. MC 695 Kč).

Autor

Odborná redakce
Odborná redakce
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.