Publikace

Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání
Recenze odborných publikací
Monografie o preventivní medicíně v aktualizovaném vydání

Prevence vzniku chorob představuje ve všech lékařských oborech velmi důležitou oblast, která se rozšiřuje s růstem znalostí etiologických faktorů a tím i způsobů, jak zabránit vzniku onemocnění. Oblas...

více
Praktická monografie o moderní léčbě obezity
Recenze odborných publikací
Praktická monografie o moderní léčbě obezity

Léčba obezity představuje v řadě případů obtížný problém. V moderní obezitologii jde nejen o problém hmotnosti, ale především o prevenci komplikací obezity a zvýšení kvality života pacientů. Léčba má ...

více
Monografie o spondyloartritidách
Recenze odborných publikací
Monografie o spondyloartritidách

Jako spondyloartritidy je označována skupina několika revmatických zánětlivých chorob, u kterých se projevuje tendence k postižení axiálního skeletu. K dalším znakům patří postižení kořenových kloubů,...

více
Nové vydání monografie o opioidech
Recenze odborných publikací
Nové vydání monografie o opioidech

Léčba chronické bolesti je jedním z důležitých problémů, které musí řešit lékař u řady závažných onemocnění. Opioidy patří k nejčastěji používaným látkám v algeziologii, anesteziologii a v pooperační ...

více
Nová monografie o Alzheimerově nemoci
Recenze odborných publikací
Nová monografie o Alzheimerově nemoci

Podle současných poznatků představuje Alzheimerova nemoc progresivní degenerativní onemocnění mozku, při kterém jsou narušeny především kognitivní funkce, ale symptomatologie se nemusí omezovat jen na...

více
Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob
Recenze odborných publikací
Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob

Autoimunitní choroby tvoří různorodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v rozmanitých kombinacích prakticky všechny orgány těla. Farmakoterapie těchto chorob se v posl...

více
Revmatologie: nová učebnice základního významu
Recenze odborných publikací
Revmatologie: nová učebnice základního významu

Na našem knižním trhu dlouho chyběla publikace, mapující komplexně a podrobně současný stav revmatologie. Tuto mezeru zaplnila obsáhlá kniha Revmatologie autorského kolektivu, vedeného prof. Karlem Pa...

více
Lékové interakce - skrytá hrozba
Publikace
Lékové interakce - skrytá hrozba

Až donedávna lékaři léčili, aniž by se trápili pochybnostmi, zda jejich výkony pacientům spíše neškodí. Od poloviny 19. století bylo známo, že pacienti s dysenterií léčení pouštěním žilou měli čtyřikr...

více
Nové diabetologické publikace
Recenze odborných publikací
Nové diabetologické publikace

Diabetologie patří k lékařským oborům, které procházejí v posledních letech výrazným vývojem. Proto je třeba, aby pro lékaře i pacienty byly dostupné aktuální informace. Nakladatelství Maxdorf se syst...

více
Systémová kortikoterapie
Recenze odborných publikací
Systémová kortikoterapie

Glukokortikoidy patří mezi nejčastěji předepisované léky současné medicíny. Avšak přes téměř masové použití lze v každodenní praxi jen stěží hovořit o plně racionální aplikaci. Naopak, často se setkáv...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.