Vnitřní lékařství - nová monografie

Vnitřní lékařství - nová monografie

Učebnice interny patří v každé generaci ke klíčovým publikacím postgraduálního vzdělávání lékařů. Nakladatelství Maxdorf vydává první díl důkladné, ale přitom přehledné monografie Vnitřní lékařství, která shrnuje recentní znalosti z kardiologie, pneumologie a dalších oborů. Autorský kolektiv vedli uznávaní odborníci prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. a prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Kromě kardiologie a pneumologie pokrývá tento první díl ještě obory angiologie, hematologie, dále oblast urgentní a intenzivní medicíny a pracovního lékařství. Nová učebnice je koncipována jako kniha praktická a zejména přátelská k čtenáři, text je informačně bohatý, ale stručný.

Vzhledem k velkému rozsahu oboru vnitřního lékařství je problémem učebnic interny z posledních let buď neúměrný rozsah knihy nebo přílišná simplifikace, která komplikuje složení specializačních zkoušek v interním kmeni a neumožňuje následující využití pro vlastní ambulantní či klinickou praxi. Tato nová monografie řeší tento problém tak, že jsou teoretické informace (patofyziologie) omezeny na minimum, důraz je kladen na diagnostiku a léčbu, včetně problematiky akutních situací.

Kniha je bohatě ilustrována, autoři se řídí principem, že jedna dobrá ilustrace má hodnotu desítek stran textu. Publikace poslouží jak studentům medicíny, tak lékařům zaměřeným na internu a  jednotlivé obory, které kniha pokrývá, dále i praktickým lékařům, ale i všem dalším lékařům, kteří chtějí být informováni o aktuálním stavu poznání v oboru vnitřního lékařství.

---

Ivan Rychlík, Petr Widimský a kolektiv: Vnitřní lékařství, 1. díl. Maxdorf, 2023. Formát 200x265 mm. 608 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 1496 Kč (dop. MC: 1995 Kč).
 

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.