Publikace

Vychází nová publikace o virových hepatitidách
Recenze odborných publikací
Vychází nová publikace o virových hepatitidách

Virové hepatitidy jsou celosvětově nejčastější jaterní onemocnění a jsou příčinou úmrtí téměř dvou milionů lidí ročně. Při vyhledávání nemocných zvláště s chronickými virovými hepatitidami je nezastup...

více
O depresích pro neurology
Recenze odborných publikací
O depresích pro neurology

Deprese je závažné, léčitelné duševní onemocnění s celosvětově stoupajícím výskytem, jehož etiopatogeneze není dosud zcela objasněna.Ačkoliv je onemocnění značně rozšířené a odborníci mají poměrně dos...

více
Fotodermatózy, Parkinsonova nemoc: nové knihy
Recenze odborných publikací
Fotodermatózy, Parkinsonova nemoc: nové knihy

V dubnu 2005 vydává nakladatelství Maxdorf významné novinky: knihy "Fotodermatózy" a "Parkinsonova nemoc". Přinášíme anotace.

více
Sepse v intenzivní péči: doporučení pro diagnostiku a terapii
Recenze odborných publikací
Sepse v intenzivní péči: doporučení pro diagnostiku a terapii

Sepse a její komplikace představují nepochybně jednu z nejzávažnějších problematik intenzivní medicíny. Doporučenými postupy pro diagnostiku a léčbu v tomto oboru se důkladně zabývá nová publikace "Se...

více
Péče o nedonošené děti
Recenze odborných publikací
Péče o nedonošené děti

V současnosti se pediatrům dostává do péče  několikanásobně více předčasně narozených dětí i extrémně nedonošených (s porodní hmotností 500 až 1000 g), než dříve. Mezi všemi těmito dětmi existuje zdra...

více
Monografie o endoprotetice
Recenze odborných publikací
Monografie o endoprotetice

Nástup moderní léčby kyčelního kloubu (endoprotetiky)  se datuje od roku 1966, kdy byla přijata za léčebnou metodu těžké koxartrózy implantace totální náhrady kyčelního kloubu u pacientů starších 65 l...

více
Causae mortis - nová monografie
Recenze odborných publikací
Causae mortis - nová monografie

Od vydání knihy "Causae mortis v chirurgii" profesora  Emericha Poláka a spolupracovníků uplynulo více než 40 let. Pokroky v medicíně mnohé změnily, zavedly se nové postupy, tzv. chirurgie jednoho dne...

více
Odborné informace pro zvídavé laiky: slovník lékařských pojmů a kniha o dermatologii/kosmetice
Recenze odborných publikací
Odborné informace pro zvídavé laiky: slovník lékařských pojmů a kniha o dermatologii/kosmetice

Nakladatelství Maxdorf, věrno své tradici publikovat nejen literaturu pro lékaře, ale i populárně naučné knihy o medicínských problémech pro laiky, vydalo v prvních měsících roku 2005 dvě přínosné pub...

více
Nutrice v období prekoncepce, gravidity a laktace
Recenze odborných publikací
Nutrice v období prekoncepce, gravidity a laktace

Cílem nově vydané knihy M. Hronka "Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení" je podat podrobný rozbor specifik výživy v těchto etapách života ženy, s upozorněním na problémy deficitů a jejich řešen...

více
Moderní diagnostika a léčba spasticity
Recenze odborných publikací
Moderní diagnostika a léčba spasticity

Spasticita je fenomén, který je v českých neurovědách ještě stále vnímán spíše tradicionalisticky, jako pouhý symptom, a nikoliv specifická, komplexní porucha motoriky, která je dnes nazývána „spastic...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.