Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie
Psychiatrie / neurologie
Farmakoterapie narkolepsie a idiopatické hypersomnie

Narkolepsie a idiopatická hypersomnie jsou nemoci charakterizované nadměrnou spavostí, která je nezávislá na kvalitě a kvantitě nočního spánku. V dubnovém čísle Farmakoterpeutických informací (vyd. St...

více
Paxlovid - interakce s imunosupresivy
Farmakologie
Paxlovid - interakce s imunosupresivy

Prezident České lékařské komory na žádost ředitelky odboru farmakovigilance Státního ústavu pro kontrolu léčiv rozeslal lékařům dopis společnosti Pfizer o riziku závažných interakcí antivirotika Paxlo...

více
Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře
Vitamin C
Deplece vitaminu C zvyšuje riziko infekčních onemocnění páteře

Spondylodiscitida je infekční onemocnění páteře – zánět meziobratlového disku a sousedních obratlů. Nejčastěji je zánět lokalizován v bederní páteři. Diagnostika je často komplikovaná a zpožděná z dův...

více
Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob
Gastroenterologie
Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob

Již delší dobu je známo, že některé bakteriální infekce, které mohou narušit kožní a slizniční bariéru, mohou spustit autoimunitní choroby, jako je tomu u postinfekčních autoimunitních chorob, včetně ...

více
Pseudoefedrin – aktualizovaná doporučení ke snížení rizik
Farmakologie
Pseudoefedrin – aktualizovaná doporučení ke snížení rizik

Výbory Evropské lékové agentury (EMA) doporučují nová opatření k minimalizaci rizik užívání pseudoefedrinu – vzniku syndromů spojených s ischemií mozku. 

více
Vnitřní lékařství – nová monografie
Kardiologie
Vnitřní lékařství – nová monografie

Učebnice interny patří v každé generaci ke klíčovým publikacím postgraduálního vzdělávání lékařů. Nakladatelství Maxdorf vydává první díl důkladné monografie Vnitřní lékařství, která shrnuje recentní ...

více
Prevence a terapie chřipkových stavů
Imunologie / alergologie
Prevence a terapie chřipkových stavů

Jako chřipkovitá onemocnění se označují virová respirační onemocnění, která se projevují klinickým obrazem, připomínajícím chřipku (vysoká teplota, kašel, bolest v krku). Vzhledem k dominantní roli st...

více
Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur
Vitamin C
Význam vitaminu C pro hojení kolagenových struktur

Vitamin C hraje velmi důležitou roli při opravě pojivové tkáně, zejména u sportů, jejichž trénink tuto tkáň nejvíce poškozuje. Nejhojnější formou strukturálního proteinu v těle je kolagen, a proto se ...

více
Celková anestezie a anestetika 3
Farmakologie
Celková anestezie a anestetika 3

3. díl článku věnovaného anestezii a anestetikům, publikovaného ve Farmakoterapeutických informacích (3/2024), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

více
Celková anestezie a anestetika 2
Farmakologie
Celková anestezie a anestetika 2

2. díl článku věnovaného anestezii a anestetikům, publikovaného ve Farmakoterapeutických informacích (2/2024), které vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv. 

více

Důležitá témata

Význam vitaminu C ve zdraví a nemoci Význam vitaminu C ve zdraví a nemoci

Vliv vitaminu C na organismus z pohledu farmakologů a lékařů.

více
Prevence a léčba chřipkovitých chorob Prevence a léčba chřipkovitých chorob

Přípravek PREVAC v terapii a prevenci "influenza-like ilness" (ILI).

více
CHONDROGRID hydrolyzovaný kolagen CHONDROGRID hydrolyzovaný kolagen

Přípravek pro intraartikulární léčbu osteoartrózy velkých kloubů.

více
Terapie onemocnění pohybového aparátu Terapie onemocnění pohybového aparátu

Sborník kazuistik - injekční kolagen v léčbě muskuloskeletálních chorob.

více
BIOTHERAPEUTICS - aktuální vydání BIOTHERAPEUTICS - aktuální vydání

Časopis pro lékaře, kteří se zajímají o nové trendy ve farmakoterapii.

více
Medicína nízkých dávek - přehled studií Medicína nízkých dávek - přehled studií

Studie s nízkodávkovanými cytokiny a anticytokiny (podle oborů).

více
FARMINEWS - časopis pro odborníky lékáren FARMINEWS - časopis pro odborníky lékáren

Články z aktuálního vydání časopisu určeného farmaceutům.

více

AKTUÁLNÍ INFORMACE VÝZNAMNÝCH INSTITUCÍ

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.