Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob

Význam mikrobiomu u autoimunitních chorob

Již delší dobu je známo, že některé bakteriální infekce, které mohou narušit kožní a slizniční bariéru, mohou spustit autoimunitní choroby, jako je tomu u postinfekčních autoimunitních onemocnění včetně revmatické horečky a poststreptokokové glomerulonefritidy. Avšak teprve v posledních několika letech se plně docenil význam nerovnováhy střevní mikrobioty při vzniku autoimunitních onemocnění, aniž by tomu muselo předcházet infekční onemocnění. Této problematice se věnuje článek v časopise Nature Reviews Rheumatology.

Data z nových studií naznačují, že expanze různých druhů patobiontů se účastní autoimunitní patogeneze a stimulují klonální expanzi T a B lymfocytů, které rozpoznávají mikrobiální antigeny. Uvedený přehledný článek se zabývá vztahem mezi střevním mikrobiomem a imunitním systémem a potenciálním důsledkem narušení rovnováhy mikrobioty pro nastolení autoimunitního procesu, například systémového lupus erythematodes SLE). Je pozoruhodné, že vzájemné vztahy mezi expanzemi určitých kmenů ve střevní mikroflóře a souběžnými autoimunitními reakcemi nesou rysy připomínající klasické postinfekční autoimunitní onemocnění. Na základě těchto poznatků se zvažují nové terapeutické příležitosti k obnovení rovnováhy v mikrobiotě nebo k obnovení integrity střevní bariéry, aby se posílila imunitní homeostáza u tohoto typu pacientů.

Tato problematika by se dal shrnout v následujících bodech:

- Vznik systémového lupus erythematodes (SLE) zahrnuje mnoho genetických a environmentálních faktorů a nové údaje ukazují, že různé střevní patobionty jsou podněcujícími a exacerbujícími faktory.

- Nové údaje zdůrazňují paralely mezi autoimunitními onemocněními, jako je SLE, a poststreptokokovými onemocněními včetně revmatické horečky.

- Zvýšená permeabilita střevní bariéry umožňuje mikrobům a mikrobiálním metabolitům interagovat s imunitními buňkami hostitele, což následně řídí patologickou progresi.

- Další longitudinální studie by měly objasnit podrobněji vzájemné vztahy mezi SLE a střevní dysbiózou u jednotlivých typů pacientů.

- Vliv dietních faktorů, antibiotik a dalších faktorů na mikrobiální odolnost a dysbiózu a následný rozvoj nebo vzplanutí autoimunitního onemocnění jsou také důležitými tématy pro budoucí výzkum.

- Modulace střevního mikrobiomu pacientů se SLE a dalšími autoimunitními chorobami je slibná terapeutická intervence, která by mohla poskytnout cílenější a účinnější přístup k léčbě onemocnění než v současnosti užívaná celková imunosuprese.

--- 

Silverman GJ, et al. The gut microbiome in systemic lupus erythematosus: lessons from rheumatic fever. Nature Reviews Rheumatology 2024;20:143–157.

Autor

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.
Edukafarm, Praha
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.