Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy

Antikoncepce: nové informace o riziku trombózy

Riziko vzniku trombózy v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je známo mnoho let. Toto riziko je realativně malé, nicméně nedávné celoevropské přehodnocení na základě nově dostupných údajů ukázalo, že je vyšší, než se dříve předpokládalo.

Státní ústav pro kontrolu léčiv proto publikoval informativní text o výsledcích uvedeného celoevropského přehodnocení rizik kombinované hormonální antikoncepce, pokud jde o riziko vzniku trombózy.

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce se mírně liší mezi jednotlivými přípravky a závisí na typu gestagenu (jednoho z hormonů), který přípravky obsahují. Pohybuje se mezi 5-12 případy venózního tromboembolismu na 10 000 žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci ročně, což je přibližně 2-6x častěji než u žen, které antikoncepci neužívají.

Krevní sraženiny mohou vznikat také v tepnách a v srdci, kde způsobí srdeční infarkt, nebo v mozku, kde způsobí cévní mozkovou příhodu. Přípravky kombinované hormonální antikoncepce také mírně zvyšují riziko krevních sraženin v tepnách, ale méně, než riziko krevních sraženin v žilách. Toto mírné riziko je stejné u všech kombinovaných antikoncepčních přípravků. Krevní sraženiny u žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci se vyskytují vzácně, mohou však být velmi závažné, ve velmi vzácných případech mohou skončit i smrtí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) proto na informačním portálu Olécích.cz publikoval informace, týkající se této problematiky: http://www.olecich.cz/encyklopedie/bezpecnost-kombinovane-hormonalni-antikoncepce.
Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce zde najdou ucelený přehled informací, stejně jako nejčastější otázky a odpovědi o tomto typu antikoncepce.

Gynekologové mají k dispozici informační materiály o riziku krevních sraženin, které by měl dát každé ženě, která kombinovanou hormonální antikoncepci užívá nebo o jejím užívání uvažuje. Materiály jsou k dispozici také v elektronické podobě na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv zde: http://www.sukl.cz/leciva/rok-2014. SÚKL také upozorňuje na to, že před zahájením užívání kombinované hormonální antikoncepce je vždy nutné zvážit všechny okolnosti a rizikové faktory, které by mohly ke vzniku krevní sraženiny přispět.

Zdroj: Tiskové a informační oddělení SÚKL (23. 4. 2014)

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.