Flibanserin (Addyi) schválen FDA

Flibanserin (Addyi) schválen FDA

Americká léková agentura FDA schválila používání flibanserinu (Addyi) pro léčbu sníženého libida (hypoactive sexual desire disorder, HSDD) u premenopauzálních žen. FDA přitom v minulých letech odmítla tento lék schválit pro nedostatečně uspokojivý poměr účinnosti a bezpečnosti.

Mechanismus účinku flibanserinu vychází z role neurotransmiterů v sexuálním reaktivitě, není však do detailů známý. Neurotransmitery dopamin a noradrenalin reaktivitu podporují, zatímco serotonin ji inhibuje. Flibanserin, který působí na serotoninové a dopaminové receptory, moduluje rovnováhu mezi jednotlivými neurotransmiterovými systémy a přispívá tím k adekvátní reaktivitě. Původně byl flibanserin vyvíjen jako antidepresivum.

FDA odmítla v roce 2010 schválit flibanserin, protože experti nepovažovali předložené výsledky klinických studií za přesvědčivé, pokud jde o účinnost. Důvodem odmítnutí FDA byl i problém bezpečnosti. Flibanserin zvyšuje riziko závažné hypotenze a synkopy při kombinaci s alkoholem a u žen, které užívají léky, patřící mezi střední až silné inhibitory cytochromu CYP3A4 či u pacientek, které mají porušenou funkci jater. V těchto případech je flibanserin kontraindikován.

Firma Boehringer Ingelheim, která lék vyvíjela, po tomto negativním stanovisku FDA oznámila, že nebude ve vývoji a studiích flibanserinu pokračovat. Dalšího vývoje se ujala firma Sprout Pharamaceuticals, a v roce 2013 po provedených dalších klinických studiích podala tato společnost s výsledky nových studií agentuře FDA obnovenou žádost o registraci flibanserinu. Na základě této obnovené žádosti byl 18. srpna 2015 flibanserin agenturou FDA schválen v USA pro léčbu HSDD, nicméně v příslušném poradním výboru FDA nebylo hlasování jednohlasné (18:6).

Podle odborníků bude pro účinnost léčby HSDD důležité, aby byl lék podáván jen pacientkám, u kterých je farmakoterapie indikovaná a nejsou u nich kontraindikace pro podávání flibanserinu. Vzhledem k multifaktoriální etiologii HSDD je třeba tuto poruchu řešit komplexně, farmakoterapie není jediným způsobem, jak těmto pacientkám pomoci.

---

FDA approves first treatment for sexual desire disorder. FDA News release, 18.8.2015. http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm458734.htm

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.