Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna - moderní diagnostika a léčba

Migréna patří mezi primární bolesti hlavy a je onemocněním se závažným dopadem na život pacienta i společnosti. Projevuje se opakovanými záchvaty bolesti hlavy s obtěžujícími doprovodnými příznaky, které nemocného omezují ve vykonávání běžných denních aktivit. Aktuální informace o současných možnostech v diagnostice a farmakoterapii migrény přináší nová publikace MUDr. Pavla Řehulky, Ph.D. Migréna - moderní diagnostika a léčba, vydaná nakladatelstvím Maxdorf.

Autor knihy, MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D., je přední český specialista v oblasti migrény, působí v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a LF MU v Brně. Jak uvádí nakladatelví v anotaci publikace, zátěž ze symptomů migrény se pochopitelně násobí u pacientů s vysokou frekvencí záchvatů a vede k celkovému snížení kvality života. Jednoroční prevalence migrény dosahuje až 15 % celkové populace a dosahuje svého maxima v období produktivního věku. Proto také migréna globálně zaujímá první místo na žebříčku příčin disability a snížené práceschopnosti u lidí do 50 let věku. Ačkoliv patofyziologie tohoto onemocnění není zcela objasněna, některé neurobiologické mechanismy jsou dostatečně známé a našly již své terapeutické využití, a to jak v akutní, tak preventivní léčbě.

Akutní léčba je zaměřena na snížení intenzity příznaků a zkrácení trvání záchvatu, zatímco cílem preventivní léčby je snížení rizika rozvoje záchvatu, a tím také redukce počtu migrenózních dnů v měsíci. Preventivní léčba dosud představuje pro lékaře neustálou výzvu – v Evropě preventivní léčbu dostává zhruba pouze jedna desetina pacientů, z těch, kteří by ji potřebovali. Přitom je třeba mít na mysli, že migréna je dlouhodobé a relativně farmakorezistentní onemocnění, léčebný arzenál není neomezený a přináší téměř vždy jen částečné úspěchy. Důvodem k optimismu je vývoj nových léčiv a s nimi související vlna zájmu o tuto oblast medicíny.

Kapitoly věnované v knize jednotlivým druhům terapie rozebírají jednotlivé možnosti jak akutní, tak profylaktické terapie migrény, dále i možnosti podpůrné a nefarmakologické léčby, informace o individualizaci péče (postupy u zvláštních typů migrény, léčba vybraných skupin nemocných s migrénou, např. těhotných žen, pacientů s kardiovaskulárními chorobami, seniorů). Pozornost je věnována i postupům u zvláštních druhů migrény a nejčastějším komorbiditám migrény, i specifikům komunikace s pacienty, kteří trpí tímto onemocněním.

Kniha přináší aktuální informace, přínosné nejen pro specialisty, ale i všeobecné lékaře.

---

MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D.: Migréna - moderní diagnostika a léčba. Maxdorf, 2023. 204 stran, brožovaná. Cena v e-shopu Maxdorf: 370 Kč (Dop. MC: 495 Kč).EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.