Moderní farmakoterapie v dermatologii - nové vydání

Moderní farmakoterapie v dermatologii - nové vydání

V respektované edici Moderní farmakoterapie, která se již v řadě lékařských oborů stala určujícím vodítkem preskripce v ambulantní i nemocniční praxi, vydává nakladatelství Maxdorf v druhém, doplněném vydání důkladnou publikaci věnovanou kožnímu lékařství. Hlavní autorkou knihy Moderní farmakoterapie v dermatologii je prim. MUDr. Nina Benáková, Ph.D., přední česká expertka dermatologickm oboru, která k vytvoření a aktualizaci této zásadní publikace přizvala další uznávané odborníky.

Podobně jako u ostatních publikací této edice jsou hlavním rysem knihy praktické konkrétní návody k preskripci. Publikace je rovněž určena jak pro každodenní použití v praxi, tak pro přípravu ke specializačním zkouškám. Kniha obsahuje aktuální informace, včetně biologické léčby autoimunitních nemocí a molekulárně cílené léčby kožních malignit.

Uvádíme v přehledu její obsah. Po úvodu věnovaném dermatologické léčbě obecně následuje kapitola věnovaná léčbě parazitárním dermatózám (např. skabies, pedikulóza, cerkáriová dermatitida). Další kapitoly jaou věnovány onemocněním vyvolaným houbami (pityriasis versicolor, malassezia folliculitis, dermatofytózy, kandidózy kůže a sliznic, bakteriálním infekcím kůže (pyodermie, lymeská borelióza, erytrasma, virovým kožním a slizničním infekcím (infekce virem herpes simplex, varicella zoster, lidskými papilomaviry, poxviry – molluscum contagiosum). Samostatná část je věnována fotodermatózám a fotoprotekci. Z témat dalších kapitol: imunologicky podmíněné dermatózy (chronická urtikarie, lékové exantémy), ekzémy a dermatitidy (atopická dermatitida, mikrobiální dermatitida, dyshidrotická dermatitida, kontaktně alergická dermatitida, kontaktně iritační dermatitida, stasis dermatitida, seboroická dermatitida) se samostatnou kapitolkou o léčbě ekzémů v graviditě a laktaci.

V následujících kapitolách je věnována pozornost lichenu planu a lichenoidním dermatózám, poruchám keratinizace (psoriáza, Darierova choroba), autoimunitním bulózním dermatózám (autoimunitní bulózní subepidermální dermatózy, autoimunitní bulózní intraepidermální dermatózy), granulomatózním neinfekčním dermatózám (granuloma anulare, necrobiosis lipoidica, kožní sarkoidóza) a erythema nodosum. V kapitole věnované chorobám vlasů je probrána léčba ženské a mužské androgenetické alopecie, akutního a chronického telogenního efluvia, alopecia areata a primární jizvící alopecie; v podkapitole o chorobách mazových žlaz je probána terapie akné, periorální dermatitidy, růžovky, hidradenitis suppurativa.

Samostatná část knihy je věnována kožním projevům chorob dolních končetin (bércové ulcerace venózní etiologie. lymfedém, pyoderma gangrenosum), významná je kapitola o onkologických chorobách kůže (melanom a kožní karcinomy, kožní lymfom). Následuje kapitola o chronickém pruritu a repetitorium magistraliter preskripce v kožním lékařství. V příloze jsou uvedeny přehledně molekulární mechanismy účinku vybraných látek užívaných v dermatologii.

Kniha představuje mimořádně důkladnou, přehlednou a aktuální publikaci, která poskutuje praktický přehled moderní dermatologické terapie. Tato publikace je vhodná nejen pro dermatology, ale i pro studenty lékařských fakult a lékaře různých oborů, kteří se ve své praxi s kožními problémy pacientů setkávají.

---

Nina Benáková a kolektiv: Moderní farmakoterapie v dermatologii. 2., doplněné vydání. Maxdorf, 2023. Formát: 160×225 mm, vazba: brožovaná, barevné ilustrace, 718 stran. Cena v e-shopu Maxdorf: 896,- Kč (standardní MC 1125,- Kč).

                                                                                                                                               pk

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.