Ambrobene (profil řady léčivých přípravků)

Ambrobene (profil řady léčivých přípravků)

Ambrobene 15 mg/5 ml (sirup), Ambrobene 7,5 mg/ml(roztok pro perorální/inhalační podání), Ambrobene 75 mg (tobolky), Ambrobene 30 mg (tablety), Ambrobene (injekční roztok),

Charakteristika

Všechny přípravky řady Ambrobene obsahují ambroxol (ambroxoli hydrochloridum). Ambroxol je mukolytikum se sekretolytickým a sekretomotorickým účinkem, usnadňující expektoraci. Snižuje viskozitu sputa, zvyšuje mukociliární clearance a zlepšuje průchodnost dýchacích cest. Podporuje vylučování hlenů, a tím čištění dýchacích cest, což má za následek zmírnění klinických příznaků, jako je kašel a dyspnoe. Dále ambroxol působí na buňky, podílející se na produkci a exkreci surfaktantu, zlepšuje průnik antibiotik do plicní tkáně, působí antioxidačně a protizánětlivě, zlepšuje protivirovou imunitu respirační sliznice. Ambroxol je po perorálním, nitrožilním nebo nitrosvalovém podání rychle a dobře distribuován z krve do tkání, nejvyšší koncentrace je dosahováno v plicní tkáni. Indikace

Ambrobene 15 mg/5 ml, Ambrobene 7,5 mg/ml, Ambrobene 75 mg, Ambrobene 30 mg: sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonálních onemocnění, která souvisejí s poruchou tvorby hlenu a jeho transportu, jako jsou akutní a chronická bronchitida, bronchiální astma, bronchiolitida, bronchiektázie, pneumonie, plicní TBC, pneumokoniózy, tracheitida, laryngitida, sinusitida, cystická fibróza. Ambrobene injekční roztok: akutní a chronické bronchopneumopatie s obtížnou eliminací sekretu, preventivně v pre- a postoperačním období v chirurgii a traumatologii, u plicní atelektázy, podpůrné léčby syndromu dechové tísně novorozenců (IRDS), jako alternativa ke glukokortikoidům v prevenci IRDS při hrozícím předčasném porodu.

Nežádoucí účinky, kontraindikace, interakce

Ambroxol je většinou dobře snášen. Byly hlášeny mírné nežádoucí účinky (např. pálení žáhy, nechutenství). Kontraindikací podání je hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku . Interakce: podávání ambroxolu společně s antibiotiky (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin, doxycyklin) vede ke zvýšení koncentrace antibiotik v plicní tkáni. Nebyly hlášeny žádné klinicky závažné nežádoucí interakce s jinými léky. Jako u ostatních mukolytik, není ani u ambroxolu vhodná kombinace s antitusiky.

Dávkování Ambrobene 15 mg/5 ml (sirup): Děti 0-2 roky: 2x denně 2,5 ml. Děti 2-5 let: 3x denně 2,5 ml. Děti 5-12 let: 2-3x denně 5 ml. Dospívající nad 12 let a dospělí:První 2-3 dny 3x denně 10 ml, dále 2x denně 10 ml nebo 3x denně 5 ml. Ambrobene 7,5 mg/ml(roztok):Perorální podání: Děti 0-2 roky: 2x denně 1 ml. Děti 2-5 let: 3x denně 1 ml. Děti 5-12 let: 2-3x denně 2 ml. Dospívající nad 12 let a dospělí: První 2-3 dny 3x denně 4 ml, dále 2x denně 4 ml nebo 3x denně 2 ml. Roztok se užívá při jídle nebo po jídle, zředěný vodou, čajem, ovocnou šťávou nebo mlékem a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny. Inhalační podání: Děti do 5 let: 1-2x denně 2 ml. Děti nad 5 let a dospělí: 1-2x denně 2-3 ml. Inhalace, zejména u dětí, má vždy probíhat pod lékařským dohledem, vhodný inhalátor a způsob léčby doporučí lékař. Pro inhalaci je vhodné roztok naředit v poměru 1:1 např. fyziologickým roztokem.

Ambrobene 75 mg (tobolky s postupným uvolňováním): Dospívající nad 12 let a dospělí: 1x denně 1 tobolka, nejlépe ráno.

Ambrobene 30 mg (tablety): Děti 5-12 let: 2-3x denně ½ tablety. Dospívající nad 12 let a dospělí:

První 2-3 dny 3x denně 1 tabletu, dále 2x denně 1 tabletu nebo 3x denně ½ tablety.

Ambrobene (ampule 15 ml injekčního roztoku): Pediatrická populace: Obvykle se podává 1,2-1,6 mg/kg denně. 0-2 roky ½ ampule (7,5 mg) 2x denně. 2-5 let ½ ampule (7,5 mg) 3x denně. Nad 5 let 1 ampule (15 mg) 2-3x denně. Dospělí:1 ampuli 2-3x denně, v těžkých případech může být dávka i zdvojnásobena. Podání je možné i.m., s.c. nebo pomalu i.v. – nejlépe pomocí infuzní pumpy. Obvyklá doba léčby je 7-10 dní. Účinnost ambroxolu je podpořena dostatečným přívodem tekutin.

Poznámka: Statut přípravků: léčivé přípravky. Sirup, roztok, tobolky, tablety jsou volně prodejné, injekční roztok je vázán na lékařský předpis. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: viz Číselník VZP. Profil přípravku zpracován kolektivem autorů vedeným MUDr. Pavlem Kostiukem, CSc., s využitím odborné literatury a SPC dle poslední revize.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.