Propolis v prevenci a terapii respiračních infektů

Propolis v prevenci a terapii respiračních infektů

Na našem trhu se nově objevily kombinované přípravky s obsahem vysoce purifikovaného propolisu, z kterého jsou patentovanou technologií eliminovány alergenní a další nežádoucí složky. Tyto přípravky jsou určené k posílení imunity a péči o dýchací cesty zejména u dětí. Přinášíme informace na toto téma.

Recidivující respirační infekce, především záněty horních dýchacích cest, představují velmi častý zdravotní problém, zvláště v dětském věku. U virových onemocnění bývá léčba většinou symptomatická. U infekcí předpokládaného bakteriálního původu se užívají antibiotika, obvykle na empirickém základě. Příliš časté užívání antibiotik zvyšuje rezistenci mikroorganismů a ve svém důsledku vede k neúspěchu léčby závažných mikrobiálních infekcí. Kritický pohled na široké používání antibiotik vede k hledání dalších terapeutických možností. V léčbě i prevenci recidivujících infekcí nabývají na významu tradicí prověřené přírodní látky, léčivé rostliny a drogy s imunomodulačním, antibakteriálním a antivirovým působením, s ochranným působením na sliznice respiračního traktu. Jednou ze znovuobjevených přírodních látek je propolis.

Složení a účinky propolisu


Propolis je pryskyřičná hmota - jeden z produktů včel (Apis mellifera). Včely sbírají na pupenech keřů a stromů lepkavou pryskyřičnou hmotu, míchají ji s voskem a působením enzymů obsažených ve slinných žlázách vzniká propolis. Včely jej využívají jako stavební a ochranný materiál, který díky svému antimikrobiálnímu účinku zbavuje jejich prostředí patogenních mikroorganismů a chrání tím i včelstva před infekčními chorobami. Propolis typický pro teplé a střední pásmo Evropy pochází převážně z topolů a obsahuje pryskyřičnaté látky, včelí vosk, silice, z polyfenolů zejména flavonoidy a fenolické kyseliny (například kyselinu kávovou, skořicovou, ferulovou, kumarovou) a jejich estery.(1) Již ve starověku si lidé všimli „očistného“ působení propolisu na prostředí, v kterém žijí včely. Tento účinek (jak víme dnes) souvisí především s antibakteriálním, antivirovým a antimykotickým působením propolisu. Propolis byl proto v tradiční medicíně již od starověku používán jako hojivý, resp. antiseptický prostředek při onemocnění kůže a sliznic. Na základě tohoto tradičního užití se i v dnešní době používá např. u infekcí horních cest dýchacích včetně chřipkových onemocnění, u kožních infekcí, spálenin, poranění, v prevenci zubního kazu a léčbě zánětů v dutině ústní. Na empirické používání navázal v posledních desetiletích odborný výzkum, který objasňuje složení propolisu, pocházejícího z různých oblastí; rychle rostoucí počet výzkumných prací navíc ukázal překvapivou skutečnost, že kromě tradičně využívaného (a dnes i vědecky prokázaného) protiinfekčního působení má propolis pro člověka ještě další významné prospěšné účinky, např. imunomodulační, protizánětlivý a antioxidační.(1)

Novodobé využívání propolisu navazuje na tradiční použití v oblasti onemocnění kůže, ale je širší; využívá se např. pro zlepšení stavu sliznic dýchacích cest a dutiny ústní při infekčních onemocněních v této oblasti. Důležitou, nověji zkoumanou oblastí je imunostimulační působení propolisu, využitelné např. u pacientů s recidivujícími respiračními infekty. Jak ukázaly nedávno publikované souhrny na toto téma, propolis stimuluje jak buněčnou, tak humorální imunitu.(2,3)

Technologie odstraňování alergenů a dalších nežádoucích složek

Propolis je považován za bezpečný; obdobně jako u jiných produktů se však může u osob přecitlivělých na některou jeho složku vyskytnout alergická reakce. Odhad podílu osob přecitlivělých na propolis v Evropě je 1,2 % - 6 %. Hlavní alergenní složkou evropských typů propolisu jsou některé estery kyseliny kávové.(4)

V roce 2011 byl v Itálii patentován biotechnologický postup „Process for obtaining non-allergic propolis“ (Postup pro získání nealergenního propolisu), umožňující radikálně snížit především obsah frakce esterů kyseliny kávové, jimž se přisuzuje alergenní potenciál propolisu.(5) Tato technologie umožňuje zachování standardizovaného množství aktivních účinných látek - polyfenolů. Základem uvedené biotechnologie je tzv. bakteriální biotransformace pomocí probiotických mikroorganismů Lactobacillus helveticus schopných hydrolyzovat esterovou vazbu esterů kyseliny kávové. Na biotransformaci navazuje další čištění, sloužící k odstranění vosku, triglyceridů s krátkým řetězcem, mastných kyselin a pylů, čímž je získán purifikovaný extrakt označovaný jako E.P.I.D. (Estratto di Propoli Idrodispersibile Decerata - extrakt z propolisu, dispergovatelný ve vodě a zbavený vosků). Popsaná purifikace propolisu umožňuje i lepší biologickou dostupnost účinných látek, a to díky uvolnění těchto látek z vazby na propolisové vosky. Forma vodního extraktu (na rozdíl od běžně dostupných etanolových extraktů propolisu) je vhodná pro pediatrické užití. Purifikovaný propolisový extrakt E.P.I.D. tvoří základní účinnou komponentu řady přípravků Prevapis Junior (Specchiasol, Itálie).

Doplnění účinků propolisu dalšími látkami

Propolisový extrakt E.P.I.D. je v přípravcích této řady kombinován s extrakty z rostlinných drog a s některými dalšími složkami, které účinky propolisu podporují nebo doplňují. Uvádíme v přehledu komponenty, použité (v různých kombinacích) v uvedené řadě propolisových přípravků.

Extrakt z plodu aceroly lysé (Malpighia glabra) se vyznačuje vysokým obsahem kyseliny askorbové, antioxidačně a protizánětlivě působící látky, významně posilující imunitu a prostřednictvím působení na syntézu kolagenu i prospívající krevním kapilárám a sliznicím. Extrakt z plodu růže šípkové (Rosa canina) obsahuje vysoký podíl vitaminu C, ale i další vitaminy (např. B1, B2, B3), potřebné pro ochranu sliznic a funkci imunitních buněk). Díky kombinaci obsahu vápníku, rutinu a vitaminu C jsou šípky osvědčeným prostředkem při onemocnění sliznic. Extrakt z plodu rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides) se tradičně používá při infekčních chorobách. Obsahuje řadu vitaminů (např. A, C, B1, B2, B3), má baktericidní účinek vůči řadě patogenních bakterií, zlepšuje imunitu, obsažený vitamin A je významným antioxidantem. Esenciální olej z kůry citrónu, Citrus limon Burm. f.) je vydatným zdrojem monoterpenů. Má antibakteriální a imunostimulační a antioxidační účinky, proto je vhodný prostředkem pro léčbu a prevenci respiračních infekcí. Extrakt z plodu černého rybízu (Ribes nigrum), obsahuje řadu vitaminů, např. C, B3, B5, důležité pro stav sliznic, dále beta-karoten, který se v organismu přetváří na vitamin A, významný antioxidant důležitý pro ochranu sliznic a stimulaci imunity. Tradičně se rybíz využívá při léčbě a prevenci nemocí z nachlazení.(6)

Extrakt z kořene třapatky (echinacey) (E. angustifolia) obsahuje např. deriváty kyseliny chinové, má imunostimulační, antibakteriální a protizánětlivý účinek. Tradičně se extrakt z echinacey používá k prevenci a léčbě chřipky a nachlazení. Extrakt z nati řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria) obsahuje např. flavonoidy apigenin, rutin a další. Působí protizánětlivě a hojivě. Aplikace na sliznice se osvědčuje při zánětech v dutině ústní a zánětech horních dýchacích cest. Extrakt z listů myrty obsahuje různé flavonoidy a další složky. Snižuje dráždivost dýchacích cest, a užívá se proto v přípravcích pro potlačení suchého dráždivého kašle; studie ukázaly, že u pacientů s respiračními chorobami zkracoval dobu trvání nemoci a snižoval spotřebu antibiotik. Med z květů eukalyptu obsahuje mj. silici, enzymy a minerály, působí protizánětlivě na sliznice. Hlavní účinnou složkou silice je cineol (eukalyptol); způsobuje dekongescenci zánětlivě změněných sliznic dýchacích cest, snižuje jejich dráždivost, působí antitusicky. Užívá se tradičně urespiračních infekcí.(6)

Kromě extraktů z těchto léčivých rostlin mohou synergicky doplnit účinek propolisu některé další látky. Jednou z nich je zinek (obvykle se podává ve formě solí s dobrou biodostupností v organismu, např. glukonátu). Zinek je součástí všech buněk v organismu, včetně imunitních. Prospěšné působení suplementace zinku na průběh a délku trvání infekcí bylo prokázáno v klinických studiích. Účinek propolisu vhodně doplňují probiotické bakterie. Vstupují do kontaktu se střevním imunitním systémem a stimulují několika mechanismy celkovou imuntu. V několika studiích byl prokázán preventivní účinek na incidenci sezónních respiračních onemocnění u dětí.

Jak bylo uvedeno, propolis E.P.I.D. je možno kombinovat s dalšími účinnými látkami, které doplňují či podporují některý z účinků propolisu. Příkladem může být kombinace použitá v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii, v níž byl pro zesílení imunostimulačního působení propolis kombinován s extraktem z echinacey a s vitaminem C. Do studie bylo zařazeno 430 dětí ve věku 1-5 let. Výsledky ukázaly, že 12týdenní podávání kombinace významně snížilo výskyt respiračních infekcí v zimní sezóně (o 55 % oproti placebu), a pokud se vyskytly, jejich trvání se zkrátilo (o 62 %). Léčbu děti dobře tolerovaly.(7)

Závěr

Propolis je včelí produkt, používaný již ve starověké medicíně; v současné době je vědecky prokázáno jeho antibakteriální, antivirové, antimykotické, protizánětlivé, antioxidační a imunostimulační působení. Vzhledem k těmto účinkům má své místo i u pacientů s respiračními infekty, včetně infektů recidivujících. Výhodné je použití propolisového extraktu E.P.I.D., připraveného technologií odstraňující alergenní estery kyseliny kávové, se standardním obsahem aktivních složek (polyfenolů) a zbaveného vosků, mastných kyselin, triglyceridů s krátkým řetězcem a pylů pro docílení výhodných fyzikálně-chemických vlastností. S propolisovým extraktem E.P.I.D. jsou s výhodou kombinovány další účinné látky, jejichž účinky působí s účinky propolisu synergicky nebo je doplňují. V klinických studiích byla prokázána účinnost propolisu v kombinaci s dalšími účinnými látkami na snížení výskytu respiračních infektů.

Literatura

1. Silva-Carvalho R, Baltazar F, Almeida-Aguiar C. Propolis: a complex natural product with a plethora of biological activities that can be explored for drug development. eCAM 2015, Article ID 206439.
2. Sforcin JM. Propolis and the immune system. J Ethnopharmacol 2007;113(1):1-14.
3. Chan GC, Cheung KW, Sze DM. The immunomodulatory and anticancer properties of propolis. Clinic Rev Allerg. Immunol 2013;44:262-273.
4. Gardana C, Barbieri A, Simonetti P., et al. Biotransformation strategy to reduce allergens in propolis. Appl Environ Microbiol 2012;78:4654–4658.
5. Ricchiuto GM. Process for obtaining non-allergic propolis. Patenty, č. WO 2011114291 A1. Dostupné z: http://www.google.com/patents/WO2011114291A1?cl=en&hl=cs
6. Weiss RF, Fintelmann V. Herbal medicine. Stuttgart: Thieme, 2000.
7. Cohen HA, Varsano I, Kahan E, et al. Effectiveness of an herbal preparation containing echinacea, propolis, and vitamin C in preventing respiratory tract infections in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:217-21.

Dále čerpáno z podkladů italských autorů: Giuseppe Maria Ricchiuto (Specchiasol, Direzione cientifica, Verona), Claudio Sebastiano Gardana, Paolo Simonetti (Universita degli studi di Milano, Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, sezione nutrizione, Milano), Simone Domenico Guglielmetti, Andrea Barbieri (Universita degli studi di Milano, Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche, sezione microbiologica industriale, Milano), Antonio Scialpi (Universita degli studi di Padova), Bruno Brigo (Universita degli studi di Verona).

---

MUDr. Jindřich Pohl1, MUDr. Martin Fuchs2, MUDr. Elena Prokopová3, MUDr. Miroslav Černý4, doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.5, PharmDr. Silvia Fialová Ph.D.6, MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.7, PharmDr. Lucie Kotlářová7

1Plicní ambulance dětské kliniky FTN, Praha, 2Imunologická a alergologická ambulance, Praha, 3Pediatrická ambulancia, Bratislava, 4Pediatrická ambulance, Brno, 5Katedra farmakognozie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové, 6Katedra farmakognózie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, 7Edukafarm, Praha.

---

Další informace zde.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.