Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech

Gastroenterologie a hepatologie představují v rámci současné medicíny velmi důležité a komplikované obory jak po stránce diagnostiky, tak terapie. Autorský kolektiv vedený předními českými experty prof. MUDr. Janem Martínkem, Ph.D., AGAF, a MUDr. Pavlem Trunečkou, CSc., (IKEM) připravil knihu Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech, která je svou strukturou unikátní. Publikaci vydalo nakladatelství Maxdorf.

Gastroenterologie a hepatologie jsou obory charakterizované dynamickým rozvojem diagnostiky i dříve nepředstavitelným spektrem nových léků a dalších způsobů terapie. Rostoucí komplexnost oboru si však vyžádala přehlednou publikaci, v níž se může lékař rychle orientovat. Autorský kolektiv vedený prof. Martínkem a MUDr. Pavlem Trunečkou proto vytvořil tuto komplexní publikaci, která nabízí spektrum více než 90 diagnóz, se kterými se lékaři mohou běžně setkat v nemocniční i ambulantní praxi. Cílem autorů bylo představit stručný a přehledný popis nejdůležitějších onemocnění z obou oborů a především lékaře detailně provést aktuálním terapeutickým algoritmem sestaveným na základě mezinárodních doporučení. Každá klinická jednotka proto obsahuje základní popis a aktuální léčebný postup zpracovaný formou přehledného diagramu.

Autorský kolektiv tvoří špičkoví odborníci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny. Kniha v rozsahu více než 700 stran uvádí dia­gnosticko-terapeutické postupy u více než 90 dia­gnóz a chorobných symptomů. Více než třetina je z oblasti hepatologie a pankreatobiliární problematiky. Základem každé kapitoly je algoritmus či několik algoritmů, resp. vývojových diagramů, představujících jednotlivé fáze diagnostiky a léčby.

Kniha má několik hlavních oddílů odpovídajích členění zvoleného oboru. První hlavní kapitola je věnována chorobám jícnu (např. poruchy motlility jícnu, refluxní choroba, stenóza jícnu, karcinom jícnu), následuje oblast žaludku a duodena (gastritida, peptický vřed, funkční dyspepsie a další). Třetí oblastí jsou choroby tenkého střeva (malabsorpční sysndrom, syndrom bakteriálního přerůstání, celiakie atd.), onemocnění tlustého střeva (syndrom dráždivého střeva, akutní a chronický průjem, zácpa, divertikulóza, mikroskopická kolitida a další). Samostatnou kapiotolou jsou idiopatické střevní záněty - IBD (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida - včetně mimostřevních projevů IBD). Kapitola věnovaná chorobám pankreatu obsahuje algoritmy k chronické a akutní pankreatitidě a řadě dalším patologickým stavům, přidruženy jsou algoritmy k chorobám žlučníku a žlučových cest. Obsáhlá je kapitola věnovaná játrům (algoritmy k ikteru, hepatitidám, jaterní encefalopatii, selhání jater, trombóze portální žíly, hepatocelulárnímu karcinomu a řadě dalších patologických stavů). Závěrečná kapitola je věnována krvácení do trávicího traktu.

Kniha je výbornou příručkou, která si najde svoje místo v každodenní lékařské praxi, ale i v rámci přípravy k atestačním zkouškám.

---

Martínek J, Trunečka P, et al. Gastroenterologie a hepatologie v algoritmech. Maxdorf 2021. 744 stran. ISBN 978-80-7345-684-9. Cena v e-shopu Maxdorf: 745 Kč (běžná MC: 995 Kč).


pk

23.02.2022

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.