Možnosti regulace neuroimunitních a neuroendokrinních procesů - seminář

Možnosti regulace neuroimunitních a neuroendokrinních procesů - seminář 7. 6. 2024 AKCE JIŽ PROBĚHLA

Akademie FRM je cyklus seminářů, určených především lékařům, se zaměřením na integraci poznatků z fyziologické regulační medicíny do různých lékařských oborů. První seminář letošního ročníku Akademie FRM proběhne 7.června 2024 v sídle Edukafarmu v Jesenici u Prahy a bude zaměřen na regulaci neuroimunitních a neuroendokrinních procesů v organismu, se zřetelem na poruchy mitochondriální funkce, chronický únavový syndrom a možnosti ovlivnění těchto stavů. Hlavní přednášející, Dr. Markus Stark (Zentrum für evolutionäre Gesundheit, Rakousko) a PharmDr. Lucie Kotlářová (InPharm Clinic, ČR), budou prezentovat zkušenosti ze své praxe.  

Program semináře

08:30 - 09:00
Registrace
09:00 - 10:00
Aktuality
PharmDr. Zdeněk Procházka, Edukafarm
10:00 - 10:30
Kaleidoskop evidence based medicine novinek za rok 2024
PharmDr. Lucie Kotlářová, inPHARM CLINIC
10:30 - 12:30
Mitochondriální dysfunkce
Dr. Markus Stark MSc., Zentrum für evolutionare Gesundheit, Rakousko
12:30 - 13:00
Nástroje fyziologické regulační medicíny v oblasti mitochondriální dysfunkce
PharmDr. Lucie Kotlářová, inPHARM CLINIC
13:00 - 14:00
Oběd
14:00 - 17:00
Chronický únavový syndrom
Dr. Markus Stark MSc., EVOSAN – Zentrum für evolutionare Gesundheit, Rakousko
17:00 - 17:30
Nástroje fyziologické regulační medicíny v oblasti chronického únavového syndromu
PharmDr. Lucie Kotlářová, inPHARM CLINIC
17:30 - 18:00
Diskuze

Pořadatelem akce je společnost Edukafarm ve spolupráci s inPHARM Clinic.
Seminář je pořádán dle Stavovského předpisu č 16 České lékařské komory (ČLK) a je ohodnocen 6 kredity ČLK. Poplatek za seminář je 500 Kč, platba na místě.
Odborný garant: Prim. MUDr. Hana Jarošová, Ph.D., inPHARM Clinic, Jesenice u Prahy

Místo konání semináře

Jesenice u Prahy
Edukafarm, V Areálu 1243
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.