Diferenciační faktory kmenových buněk v onkologii

Diferenciační faktory kmenových buněk v onkologii

Velmi dynamickým oborem onkologického výzkumu je hledání nových možností léčby. Jedním z perspektivních směrů tohoto výzkumu je využití diferenciačních faktorů kmenových buněk. Profesor Pier Mario Biava z Vědeckého ústavu IRCCS MultiMedica v Miláně se zabývá laboratorním a klinickým testováním této metody. Video, v kterém prof. Biava informuje o výsledcích svého výzkumu, je dostupné zde.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.