Estrogen-progestinová antikoncepce v léčbě akné: nová studie

Estrogen-progestinová antikoncepce v léčbě akné: nová studie

Akné je problém, který trápí mnoho žen. Na vzniku tohoto onemocnění se podílejí hormonální vlivy, především androgeny. V nově publikované studii autoři zjišťovali, zda může antikoncepční přípravek s obsahem antiandrogenních složek účinně působit v léčbě akné.

Studie byla publikována v časopise Obstetrics and Gynecology. Její autoři vycházeli ze skutečnosti, že významným etiopatogenetickým faktorem rozvoje akné je vysoká produkce testosteronu. Tento jev působí seboreu (zvýšenou tvorbu mazu v mazových žlázkách vlasových folikulů), která je předpokladem vzniku akné. Předpokládá se, že u disponovaných jedinců existuje geneticky podložená zvýšená citlivost receptorů mazových žláz k androgenům (a vyšší aktivita enzymu 5-alfa-reduktázy, jenž umožňuje přeměnu inaktivního testosteronu na jeho aktivní formu, podporující vznik seborey a následně rozvoj akné).

Ve studii ženy s akné užívaly perorálně estrogen-progestinový antikoncepční přípravek s obsahem dvou složek s antiandrogenním působením – progestinu drospirenonu a estrogenu ethinylestradiolu. Drospirenon je progestin s antiandrogenními vlastnostmi – blokuje receptory pro testosteron a tím zabraňuje jeho působení. Ethinylestradiol indukuje syntézu sex hormone-binding globulinu (SHBG), který snižuje aktivitu testosteronu tím, že testosteron na sebe váže a tím jej inaktivuje. Zároveň ethinylestradiol snižuje i tvorbu testosteronu ve vaječníku a nadledvinách.

Do studie bylo zařazeno 536 žen ve věku 14 až 45 let s akné středně závažného stupně (stupeň 3-5 na škále ISGAS). Ženy byly randomizovány na podskupinu, v které byl podáván kombinovaný antikoncepční přípravek (s obsahem 3 mg drospirenonu a 20 mikrogramů ethinylestradiolu) a podskupinu placeba. Šestiměsíční studii dokončilo 211 žen v podskupině aktivní léčby a 192 ve skupině placeba. Přípravek byl podáván vždy 24 po sobě následujících dnů, poté následovala 4denní pauza (režim 24/4). Celkem během studie proběhlo u zařazených žen 6 těchto 28denních cyklů. Hodnocení stavu kůže bylo prováděno na konci 1., 3. a 6. cyklu.

Výsledky ukázaly, že perorální estrogen-progestinový antikoncepční přípravek s obsahem nízkých dávek drospirenonu a ethinylestradiolu je účinný v léčbě středně závažné formy akné - signifikantně účinnější než placebo. Intenzita onemocnění (počet kožních lézí) klesla u žen, které užívaly antikoncepční přípravek o 46,3% (u placeba pouze o 30,6%, rozdíl antikoncepce oproti placebu byl signifikantní - p<0,001). Ženy, které užívaly antikoncepční přípravek, měly (pokud jde o výskyt akné), třikrát vyšší šanci, že budou mít „čistou“ či „téměř čistou“ kůži než ženy, užívající placebo. Antikoncepční přípravek byl dobře tolerován, během studie se neobjevily tromboembolické příhody. Na základě těchto výsledků byla agenturou pro potraviny a léčiva (FDA) uvedené estrogen-progestinové kombinaci přidána nová indikace - léčba akné u žen, které chtějí užívat perorální antikoncepci.

V České republice je registrováno několik perorálních kombinovaných antikoncepčních přípravků s obsahem drospirenonu a ethinylestradiolu. Přípravky Belanette 0,02mg/3mg a Yasminelle 0,02mg/3mg obsahují obě složky v množství, které kvantitativně odpovídá složení užívaného v uvedené studii (drospirenonum 3 mg, ethinylestradiolbetadexum clathratum, odp. ethinylestradiolum 20 mikrogramů v 1 potahované tabletě). Přípravek Angeliq (Bayer Schering) obsahuje drospirenonum 2 mg a estradiolum hemihydricum 1,03 mg (odp. estradiolum 1 mg) v 1 potahované tabletě. Přípravek Yadine obsahuje drospirenonum 3 mg, ethinylestradiolum 30 mikrogramů v 1 potahované tabletě.

--------

Maloney JM, Dietze PJr, Watson D, et al.Treatment of acne using a 3-milligram drospirenone/20-microgram ethinyl estradiol oral contraceptive administered in a 24/4 regimen. A randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2008;112:773-781.

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.