Organizace pacientů s idiopatickými střevními záněty chystá informační akci

Organizace pacientů s idiopatickými střevními záněty chystá informační akci

Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida jsou chronická zánětlivá onemocnění, označovaná souhrnně jako idiopatické střevní záněty (IBD, idiopatic bowel diseases). Pacienti s těmito chorobami se u nás sdružují do organizace Pacienti IBD. Přinášíme podrobnosti o informační akci „Dej si střeva dohromady!“, kterou tato organizace pořádá 29. května 2015 v pěti českých městech.

„Dej si střeva dohromady!“

Akce proběhne od 9 do 13 hodin ve specializovaných centrech pro střevní záněty (seznam uvádíme níže). Tato centra se podílejí s organizací Pacienti IBD na pořádání uvedené akce. Při akci mohou zájemci zdarma zkonzultovat svůj zdravotní stav s gastroenterologem. Akce se koná v rámci Světového dne idiopatických střevních zánětů v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a v Plzni.

„Dej si střeva dohromady!“ je informační kampaň, která má za cíl šíření povědomí o idiopatických střevních zánětech a vrcholí Světovým dnem IBD. Jde o pravidelnou mezinárodní aktivitu, která má veřejnost informovat o problematice IBD a životě pacientů. Celá kampaň je zaměřena na včasný záchyt onemocnění Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou nejen u mladých pacientů, kteří jsou rizikovou skupinou, ale v celé populaci. Včasné diagnostikování onemocnění výrazně zvyšuje účinnost léčby a zmírňuje negativní dopady onemocnění. „Chceme podpořit hlavně mladé lidi, aby se nebáli a nestyděli zkonzultovat své zdravotní obtíže s odborníkem a v případě potřeby se s ním dohodli na dalším léčebném postupu,“ říká Lucie Laštíková ze sdružení Pacienti IBD.

Seznam center, v kterých se akce 29.5.2015 od 9 do 13 hodin koná a do kterých jsou zájemci zváni:

Praha, Klinické centrum Iscare Lighthouse,
Interní gastroenterologická klinika, Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7

Brno, Fakultní nemocnice Brno – Bohunice,
Centrum pro IBD a biologickou léčbu, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ostrava, Nemocnice Vítkovice, Centrum péče o zažívací trakt,
Zálužánského 15/1192, 703 84 Ostrava – Vítkovice

Hradec Králové, Hepato – gastro centrum,
Tř. Edv. Beneše 34/1549, 500 12 Hradec Králové

Plzeň, FN Plzeň – Lochotín, I. interní kliknika,
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň.

Další informace k akci „Dej si střeva dohromady!“ jsou k dispozici na stránkách www.dejsistrevadohromady.cz.

Organizace Pacienti IBD je také garantem dalších aktivit, které mají za cíl pomáhat pacientům s idiopatickými střevními záněty, např. "WC karta" (http://www.wckarta.cz/) a "WC kompas" (http://www.wckompas.cz/).

Oficiální web organizace Pacienti IBD: http://www.crohn.cz/.

---

Zdroj:Ogilvy Public Relations

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.