Multi-tabs Active: profil doplňku stravy

Multi-tabs Active: profil doplňku stravy Složení: ženšenový extrakt 127,1 mg (více než 8,3 mg ginsenosidů), vitamin A 800 míg, vitamin D 5 míg, vitamin E 10 mg, vitamin B1 1,4 mg, vitamin B2 1,6 mg, vitamin B6 2 mg, vitamin B12 1 míg, niacin 18 mg, kyselina panthotenová 6 mg, kyselina listová 200 míg, vitamin C 60 mg, hořčík 100 mg, železo 14 mg, zinek 15 mg, měď 2 mg, mangan 2,5 mg, chrom 50 míg, selen 50 míg, jod 150 míg v 1 tabletě.

Sledování parametru kvality života patří ke standardním požadavkům moderní medicíny. Kvalita života může být porušena nejen při patologických stavech, ale i u osob bez manifestního onemocnění. Současná civilizace ovlivňuje v mnoha směrech kvalitu života negativně. Různé civilizační faktory (např. znečištěné prostředí, stres, neadekvátní složení stravy, nevhodná životospráva) působí v jakési patologické synergii na organismus a vedou k jeho přepínání s následným snížením imunity, výkonnosti, pocitem únavy, nedostatku energie a porušenou schopností koncentrace.
Tyto stavy jsou následkem změn v organismu způsobených negativně působícími civilizačními faktory, ale i nedostatečným příjmem vitaminů a minerálů. Různé obtíže a zdravotní problémy mají v různých obdobích života svou specifickou podobu. V mladším a středním věku přistupuje k chybné životosprávě a toxickým vlivům prostředí pracovní přetažení a vyčerpání, ve vyšším věku pak procesy spojené se stárnutím v psychické i fyzické oblasti. Jednu z cest k nápravě představuje suplementace některých minerálů a vitaminů, doplněná dalšími, synergicky působícími složkami, například extrakty vhodně volených léčivých bylin. Takovou bylinou je např. ženšen, který patří k tradičně nejpoužívanějším léčivým rostlinám (nejdéle ve východoasijských kulturách) pro řadu účinků, z nichž v popředí stojí prospěšné působení na nespecifickou imunitu a zvyšování psychické a fyzické výkonnosti. Ženšen působí synergicky s vitaminy a minerály, které jsou zapojeny do energetického metabolismu (například vitaminy skupiny B, hořčík a zinek). Potravinovým doplňkem tohoto typu, který je k dispozici na našem trhu, je přípravek Multi-tabs Active dánské společnosti Ferrosan. Obsahuje esenciální vitaminy a minerály v plných doporučených denních dávkách v kombinaci se standardizovaným extraktem z korejského ženšenu Panax ginseng C. A. Meyer. Přípravek se vyznačuje vysokým podílem ženšenového extraktu (dvakrát až třikrát vyšším oproti jiným přípravkům na trhu na obdobné bázi), který svými ergogenními, adaptogenními, nootropními a dalšími účinky působí příznivě na dříve popsané civilizační neduhy nebo obtíže přicházející s věkem.

Panax ginseng a jeho účinky

Název Panax je odvozen od řeckého pan-axos, což znamená "vše hojící". Pojem ginseng je odvozen z čínského Shing-seng - "člověku podobný" (tvar kořene připomíná lidské tělo). Zdrojem pro přípravky jsou různé odrůdy rostliny Panax, nejčastěji Panax ginseng (čínská a korejská odrůda) a Panax quinquefolium (americká odrůda). Aktivní složkou rostliny je řada glykosidů, nazývaných ginsenosidy nebo panaxosidy. V rostlině se vyskytují ještě polysacharidy, flavonoidy a řada dalších látek. Vlastnosti rostliny ovlivňuje místo pěstování (např. Čína, Korea, USA). Panax ginseng pěstovaný v Koreji má ideální klimatické podmínky. Rostlina se pětkrát až sedmkrát přesazuje, dokud není kořen dostatečně velký. S ohledem na obsah ginsenosidů je optimální sklízet kořen až za 6 let.
Částí rostliny, která se používá pro terapeutické účely, je kořen. Kvalita ženšenu je hodnocena na základě obsahu ginsenosidů. Za nejdůležitější se považují ginsenosidy Rb1, Rb2, Rc, Rd, Rf, Rg1 a Rg2. Nejvíce zastoupeny jsou ginsenosidy Rb1, Rb2 a Rg1. Účinek ženšenu závisí na druhu ginsenosidů a na rovnováze mezi nimi. Severoamerický ženšen má vyšší obsah Rb1 ve srovnání s Rg1, u asijského ženšenu je poměr obrácený. V důsledku toho se u severoamerického ženšenu popisují "uklidňující" účinky, účinky asijského ženšenu jsou známy jako ?energizující?. Ginsenosid Rg1, jehož obsah je v asijském ženšenu vysoký, je charakteristický svým účinkem proti únavě a mírnou stimulací centrálního nervového systému.
Asijský ženšen má "adaptogenní" účinek, který způsobuje nespecifický nárůst obranyschopnosti organismu proti exogenním stresovým faktorům a patogenním látkám. Dále podporuje zlepšení tělesné a duševní výkonnosti (ergogenní a nootropní účinek). V novější literatuře jsou na podkladě studií uváděny následující prospěšné účinky ženšenu: účinkuje proti únavě, zkracuje období rekonvalescence, zvyšuje odolnost organismu vůči účinkům stresu, zlepšuje paměť, zlepšuje schopnost řešit problémy, stimuluje reakční čas organismu, zlepšuje využití kyslíku ve svalech, má protizánětlivý a analgetický účinek, brání zvýšené agregaci trombocytů, zlepšuje glukózovou homeostázu, má antialergický účinek. Jde tedy o řadu účinků, které mohou ovlivnit široké spektrum stavů (s jejich specificitou pro různá věková období) spojených s nepříznivými civilizačními vlivy.

Účinky vitaminů a minerálů

Vitamin A je nezbytný pro normální funkci zraku, růst epitelu a pro normální funkci slizniční bariéry. Vitaminy skupiny B mají roli koenzymů celé řady enzymových systémů. Thiamin (vitamin B1) se účastní metabolismu glycidů a alfa-oxokyselin. Riboflavin (vitamin B2) se zúčastňuje téměř všech oxido-redukčních procesů, pyridoxin (B6) metabolismu aminokyselin. Kyselina panthotenová je součástí koenzymu A a přispívá k adekvátnímu metabolismu rychle se obnovujících buněk sliznic a kůže. Vitamin C se účastní oxido-redukčních reakcí, syntézy kolagenu v pojivové tkáni, syntézy steroidů v nadledvinách, syntézy katecholaminů a ukládání železa v organismu. Vitamin D podporuje vstřebávání vápníku a fosforu ze střeva, hraje významnou roli v regulaci kostní mineralizace a homeostázy vápníku, v imunomodulaci, podporuje proliferaci a diferenciaci hematopoetických a kožních buněk.
Ze skupiny vitaminu E je nejdůležitější alfa-tokoferol. Působí antioxidačně, chrání nenasycené mastné kyseliny v membránách buněk i plazmě a chrání lipoproteiny s nízkou hustotou proti oxidaci. Působí antiaterogenně. Antioxidační působení tokoferolu ve tkáních zpomaluje změny provázející jejich stárnutí, má antiagregační účinky. Kyselina listová je redukována na účinný tetrahydrofolát, který funguje jako koenzym řady procesů, podílí se na syntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů (DNA) a erytropoeze.
Uvádíme ve stručnosti některé účinky minerálů obsažených v přípravku. Hořčík má význam pro fyziologické procesy ve svalové, kostní a nervové tkáni, železo je nepostradatelné pro krvetvorbu. Zinek je důležitý pro zajištění imunity, funkci kůže a zraku. Měď a mangan mají význam pro energetický metabolismus, pro kostní a nervovou tkáň. Chrom zasahuje do glycidového metabolismu a podílí se na funkci imunity. Selen má antioxidační roli a jód je důležitý především pro fyziologickou funkci thyreoidey.

Klinické studie

Účinky ženšenu a jeho složek byly ověřovány v řadě studií.1 Počet tohoto typu studií stále vzrůstá a jejich autoři se zabývají nejrůznějšími aspekty - od molekulární úrovně po souhrnné ukazatele, jako je kvalita života. Uvádíme některé studie publikované v poslední době. V jedné nich byl studován imunomodulační účinek ženšenu. Byly v ní zkoumány intracelulární mechanismy, které doprovázejí aktivaci makrofágů působením polysycharidu z ženšenu.2 Za imunomodulačním účinkem ženšenu stojí podle této a další studie3 změny v produkci cytokinů v makrofázích. V jiné studii4 byl hodnocen antialergický účinek ženšenu a její autoři konstatují, že mechanismem tohoto účinku je podpora stabilizace buněčných membrán působením ženšenu. Zajímavá je studie vlivu ženšenu na plicní funkce a fyzickou výkonnost u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí.5 Po třech měsících užívání ženšenového extraktu se u těchto pacientů oproti kontrolní skupině významně zlepšily plicní funkce i tělesná výkonnost. V jiné studii byl hodnocen nootropní účinek ženšenu.6 Autoři studie v závěru konstatují, že nootropní vliv se zlepšením paměti a duševní výkonnosti lze částečně připsat anxiolytickým účinkům ginsenosidu Rb1, které byly ve studii prokázány. Zlepšení kognitivních funkcí vlivem ženšenu bylo zjištěno v další studii.7 Souhrnné hodnocení studií vlivu multivitaminových kombinací se ženšenem i samotného ženšenu na kvalitu života je provedeno v metaanalýze.8 Autoři uvádějí, že v osmi z devíti hodnocených studií bylo prokázáno zlepšení kvality života, zvláště při hodnocení jednotlivých parametrů a kombinovaných skóre, v některých studiích i celkových sloučených ukazatelů kvality života.

Doporučené dávkování

Doporučuje se podávat 1 tabletu Multi-tabs Active denně a zapít dostatečným množstvím tekutin.

LITERATURA
1. Vogler BK, et al. The eficacy of ginseng. A systematic review of randomised clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 1999;55:567-575.
2. Lim DS, et al. Anti-septicaemic effect of polysaccharide from Panax ginseng by macrophage activation. J Infect 2002;45:32-38.
3. Shin JY, et al. Immunostimulating effects of acidic polysaccharides extract of Panax ginseng on macrophage function. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2002;24:469-482.
4. Choo MK, et al. Antiallergic activity of ginseng and its ginsenosides. Planta Med 2003;69:518-522.
5. Gross D, et al. Ginseng improves pulmonary functions and exercise capacity in patients with COPD. Monaldi Arch Chest Dis 2002;57:242-246.
6. Churchill JD, et al. The nootropic properties of ginseng saponin Rb1 are linked to effects on anxiety. Integr Physiol Behav Sci 2002;37:178-187.
7. Scholey AB, Kennedy DO. Acute, dose dependent cognitive effects of Ginkgo biloba, Panax ginseng and their combination in healthy young volunteers: differentila interactions with cognitive demand. Hum Psychopharmacol 2002;17:35-44.
8. Coleman CI, et al. The effects of Panax ginseng on quality of life. J Clin Pharm Ther 2003;28:5-15.

Poznámka: Statut přípravku: doplněk stravy schválený hl. hyg. MZ ČR. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen. Další přípravky s obdobným složením: viz databáze AISLP.
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.