Témata a články

Chronický zánět a mikroimunoterapie
Imunologie / alergologie
Chronický zánět a mikroimunoterapie

Chronický zánět vzniká následkem dlouhodobého působení škodlivých faktorů jako jsou infekční a toxické patogeny. Neléčený chronický zánět je častým faktorem iniciace a progrese celé řady chorob včetně...

více
Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce
Urologie / andrologie
Současné možnosti léčby erektilní dysfunkce

Přítomnost erektilní dysfunkce (ED) představuje významný rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních příhod v budoucnosti a je třeba na ni pohlížet ne pouze jako na symptom, ale jako na časný marker ...

více
Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza
Vitamin C
Suplementace vysokých dávek vitaminu C v prevenci a léčbě covidu-19: metaanalýza

Klinické studie ukázaly, že vysoké dávky vitaminu C mohou zlepšovat stav pacientů se zánětlivými poruchami, včetně ARDS a sepse. Existují studie, které prokázaly určitou účinnost vysokých dávek vitami...

více
Glifloziny - praktické aspekty použití
Diabetologie / obezitologie
Glifloziny - praktické aspekty použití

Inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2, označované též jako glifloziny, se používají již delší dobu pro léčbu diabetes mellitus 2. typu u pacientů, u kterých standardní léčba není spojena s do...

více
Aktuální trendy ve farmakoterapii artrózy
Revmatologie / ortopedie
Aktuální trendy ve farmakoterapii artrózy

V rámci svých edukačních aktivit pokračuje společnost Edukafarm v roce 2023 v pořádání seminářů na důležitá témata z oblasti farmakoterapie. Jednou z akcí tohoto typu byl seminář/ kulatý stůl Farmakot...

více
Chronický stres a střevní zánět: nově odhalené mechanismy
Psychiatrie / neurologie
Chronický stres a střevní zánět: nově odhalené mechanismy

Je známo, že chronický stres zhoršuje zánět střev, doprovázející některá střevní onemocnění. Nový výzkum, jehož výsledky byly publikovány v časopise Cell, ukázal možné mechanismy tohoto procesu. Tato ...

více
Terapie symptomů dolních močových cest
Urologie / andrologie
Terapie symptomů dolních močových cest

Symptomy dolních cest močových (lower urinary tract symptoms, LUTS) představují souhrnný název pro obtíže spojené s plněním a vyprazdňováním močového měchýře. LUTS jsou velmi časté a jejich výskyt nar...

více
Protizánětlivé působení kolostra
Gastroenterologie
Protizánětlivé působení kolostra

Akutní pankreatitida je závažné zánětlivé onemocnění, které způsobuje vážné poškození tkáně a poruchu funkce pankreatu. Kolostrum obsahuje řadu složek (například imunoglobulinů, imunitních buněk, cyto...

více
Inzulinoterapie a inzulinové přípravky
Diabetologie / obezitologie
Inzulinoterapie a inzulinové přípravky

Diabetes mellitus vzniká v důsledku absolutního nedostatku inzulinu na základě zničení B buněk autoimunitním procesem (diabetes mellitus 1. typu, DM 1) nebo relativního nedostatku inzulinu v důsledku ...

více
Spinální svalová atrofie: nové možnosti léčby
Psychiatrie / neurologie
Spinální svalová atrofie: nové možnosti léčby

Spinální svalová atrofie (SMA) představuje závažné, geneticky podmíněné neuromuskulární onemocnění. Po Duchennově svalové dystrofii je druhým nejčastějším vrozeným nervosvalovým onemocněním a po cysti...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.