Témata a články

Paracetamol: jaké jsou možnosti zvýšení jeho účinnosti?
Farmakologie
Paracetamol: jaké jsou možnosti zvýšení jeho účinnosti?

Paracetamol je jedno z nejrozšířenějších analgetik-antipyretik. Používá se již přes půlstoletí a je volně prodejný díky své bezpečnosti, užívá-li se v terapeutických dávkách. Problematice optimálního ...

více
Nová antivirotika pro léčbu hepatitidy C povolena Evropskou komisí
Gastroenterologie
Nová antivirotika pro léčbu hepatitidy C povolena Evropskou komisí

Evropská komise udělila biofarmaceutické společnosti AbbVie povolení pro prodej léků VIEKIRAX (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) a EXVIERA (dasabuvir) k léčbě hepatitidy typu C. Jsou to první léčivé ...

více
Polymyxiny (kolistin a CMS) – ukončeno celoevropské přehodnocení
Farmakologie
Polymyxiny (kolistin a CMS) – ukončeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přehodnotila bezpečnost a účinnost léčivých přípravků obsahujících polymyxinová antibiotika (kolistin a sodnou sůl kolistimethátu - CMS, která se v organis...

více
FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity
Diabetologie / obezitologie
FDA povolila liraglutid pro léčbu obezity

Americká léková agentura FDA povolila používání liraglutidu (dosud registrovaného pouze jako perorální antidiabetikum) k léčbě nadváhy a obezity (název nového přípravku: Saxenda). Liraglutid v nižší d...

více
ARNI: nová léčiva pro pacienty se srdečním selháním
Kardiologie
ARNI: nová léčiva pro pacienty se srdečním selháním

Za jeden z největších přínosů roku 2014 v oblasti kardiologie byla označena studie PARADIGM-HF, která prokázala účinnost inovativního kombinovaného antihypertenziva, fixní kombinace valsartanu (inhibi...

více
Výsledky průzkumu SÚKL: Bez využití zůstaly léky za více než 1,2 miliardy korun
Farmakologie
Výsledky průzkumu SÚKL: Bez využití zůstaly léky za více než 1,2 miliardy korun

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích průzkumu „Reálné využití léčiv“, jehož cílem bylo zjistit, v jaké míře a s jakými finančními dopady zůstávají předepsané i volně prodejné ...

více
Snižují probiotika krevní tlak? - metaanalýza klinických studií
Kardiologie
Snižují probiotika krevní tlak? - metaanalýza klinických studií

Podle metaanalýzy klinických studií, uveřejněných v renomovaném odborném časopise Hypertension, mohou probiotika kromě jiných prospěšných rolí přispívat i ke snížení krevního tlaku u pacientů s hypert...

více
Procoralan (ivabradin): nové kontraindikace a doporučení k minimalizaci rizika kardiovaskulárních příhod a arytmií
Kardiologie
Procoralan (ivabradin): nové kontraindikace a doporučení k minimalizaci rizika kardiovaskulárních příhod a arytmií

Ivabradin (přípravek Procoralan) je používán k léčbě příznaků anginy pectoris a/nebo k léčbě srdečního selhání. Na základě doporučení Evropské lékové agentury (EMA) změnil držitel registračního rozhod...

více
Farmakoterapie Alzheimerovy choroby
Psychiatrie / neurologie
Farmakoterapie Alzheimerovy choroby

Vzhledem k prodlužující se průměrné délce života stoupá v České republice počet pacientů trpících některými chorobami charakteristickými pro seniorský věk. K těmto onemocněním patří i Alzheimerova cho...

více
Tecfidera: riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie
Psychiatrie / neurologie
Tecfidera: riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie

Společnost Biogen Idec ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Evropskou lékovou agenturou (EMA) zveřejnila informační dopis zdravotnickým pracovníkům s důležitými novými údaji a doporuč...

více
EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.