Nová monografie o revmatoidní artritidě

Nová monografie o revmatoidní artritidě

Revmatoidní artritida je nejčastější chronické zánětlivé onemocnění kloubů autoimunitního původu. Výzkum významně posunul pochopení podstaty této nemoci a odhalil imunologické změny, k nimž dochází před rozvojem klinických projevů, proto jsme v posledních letech svědky zásadních změn v koncepci léčby, která se stala běžnou rutinní praxí. O aktuálním pohledu na etiopatogenezu, diagnostiku a terapii této nemoci informuje nová monografie Marty Olejárové a Márie Filkové Revmatoidní artritida – moderně, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf. Přinášíme anotaci.

Kniha MUDr. Marty Olejárové, CSc., a doc. MUDr. Márie Filkové, Ph.D., zkušených autorek a specialistek v oboru revmatologie, se vyznačuje moderním konceptem zaměřeným na potřeby komplexní péče o toto onemocnění v běžné klinické praxi. Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické zánětlivé onemocnění kloubů autoimunitního původu. Díky své prevalenci, zdravotní závažnosti i společensko-ekonomickým dopadům jde o jednu ze stěžejních diagnóz oboru revmatologie i moderní medicíny jako takové. Intenzivní výzkum významně posunul pochopení podstaty této nemoci a odhalil intenzivní imunologické změny, k nimž dochází měsíce až roky před vypuknutím nemoci, proto jsme v posledních třech dekádách byli svědky objevu biologické léčby, která se během relativně krátké doby stala běžnou rutinní praxí.

Trvale je vyvíjen tlak na časnou diagnostiku RA, která se postupně posouvá do časných stadií nemoci, kdy je šance na úspěšnou léčbu nejvyšší. Díky tomu RA postupně ztrácí svůj atribut nebezpečného devastujícího onemocnění a její prognóza je v éře moderní revmatologie nesrovnatelně lepší, než tomu bylo před několika málo desítkami let. Přesto ji však musíme chápat jako závažné onemocnění s častými komplikacemi a komorbiditami, jehož léčba vyžaduje prakticky celoživotní specializovanou a multidisciplinární péči, náročnou na erudici lékaře, čas a trpělivost.

V části knihy věnované léčbě RA jsou obsaženy důkladné informace o konvenčních syntetických chorobu modifikujících lécích, biologických chorobu modifikujících lécích, cílených syntetických chorobu modifikujících lécích, glukokortikoidech, analgeticích a nesteroidních antirevmaticích. Dále informuje o strategii léčby RA podle současných doporučení a o aktuálních trendech ve vývoji nových léčiv pro RA a o metodách intraartikulární léčby. V knize jsou obsaženy kapitoly o rehabilitaci, fyzikální léčbě a dalších složkách terapie RA.

Kniha se věnuje této diagnóze komplexně, od nových poznatků v patogenezi, přes klinický obraz a terapii až po léčbu ve zvláštních situacích, komorbidity a praktické problémy spojené s péčí o pacienty s RA. Cennými kvalitami knihy jsou její komplexnost, akademická přesnost, založená na principech medicíny založené na důkazech, a vysoká didaktická hodnota, podpořená obsáhlou obrazovou dokumentací. Kniha je určena široké skupině lékařů, primárně revmatologům, včetně lékařů v přípravě, a dalším lékařům a specialistům se zájmem o problematiku. Cenné informace v ní najdou internisté, ortopedi, praktičtí lékaři, rehabilitační lékaři či kliničtí farmakologové.

---

Marta Olejárová, Mária Filková: Revmatoidní artritida - moderně. Maxdorf 2023. Vázaná, 304 stran. ISBN 978-80-7345-751-8. Cena v e-shopu Maxdorf 595 Kč (běžná MC 795 Kč).

EDUKAFARM

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Odborník ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, je osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou poskytovat zdravotní péči.

Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika (např. neindikované použití léku apod.).

Pro pokračování do odborné sekce je potřeba souhlasit s podmínkami.